Hiệu quả từ cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

 

Bằng những mô hình, cách làm cụ thể, những năm qua, Hội LHPN xã đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Để góp phần tham gia xây dựng xã dạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Hội LHPN xã đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Xuân Thọ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” triển khai tới 100% chi, tổ hội phụ nữ được đông đảo tầng lớp phụ nữ và nhân dân hưởng ứng thực hiện thông qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, mô hình “ tuyến đường tự quản”, đặc biệt là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

DSC00467.JPG

Từ công tác tuyên truyền đến công tác hướng dẫn thực hiện, trong năm 2017 vừa qua Hội đã cụ thể hóa các tiêu chí bằng cách gắn với các tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Hội đã xây dựng, nhân rộng và duy các mô hình như : "Tổ phụ nữ 5 không 3 sạch", "Câu lạc bộ 5 không 3 sạch", CLB "Gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ với pháp luật", "Phòng chống bạo lực gia đình","Tổ phụ nữ không sinh con thứ ba"... Các mô hình về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần làm phong phú, đa dạng nội dung và hình thức hoạt động hội, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Góp phần thực hiện tốt những tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Để thực hiện tiêu chí “Không đói, giảm nghèo”, Hội đã nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng  để hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo thông qua các mô hình, hoạt động: “phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” hay các mô hình: “mái ấm tình thương”,…. Với nhiều cách làm sáng tạo trong khai thác các nguồn lực, hướng dẫn chuyển giao ứng dụng khoa kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng các mô hình tổ liên kết, mô hình phát triển sản xuất, trong năm 2017 hội đã giúp 4 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo.

Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đã đã đăng ký thực hiện mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản từ nga tư Bảo Chánh đến cầu bốn thước với tổng chiều dài 5 km. Hội thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh tuyến đường tự quản và vận động cán bộ hội viên tham gia trồng hoa, chỉnh trang hàng rào, xây dựng trụ cờ đúng quy cách, đăng ký thu gom rác thải đúng quy đinh và tham gia bảo hiểm y tế,…. Bên cạnh đó Hội phối hợp với các ấp tổ chức xây dựng 21 tổ nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dụng tổ nhân dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu.

Từ kết quả thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi trong cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sự thay đổi ban đầu về xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, với kết quả trên, đã góp phần cùng xã nhà thực hiện thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu.

Từ những hiệu quả thiết thực trên, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, trong thời gian tới Hội tiếp tục chủ động đăng ký các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với các nhiệm vụ, hoạt động của Hội; vận động, tranh thủ các nguồn lực quyết tâm thực hiện tiêu chí “3 sạch” và đặc biệt là xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển toàn diện, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chung tay cùng địa phương tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                   

Điểm TTKHCN xã Xuân Thọ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​