Tham gia Bảo hiểm y tế “đóng góp khi lành – để dành khi ốm”

 

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội (ASXH) quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe (CSSK), góp phần đảm bảo ASXH cho mọi người dân. Công tác tuyên truyền về BHYT có một tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách này. Thực tế những năm qua trong quá trình thực hiện chính sách BHYT, bên cạnh những kết quả đạt được còn không ít những hạn chế cần phải khắc phục. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế chính là chưa làm tốt công tác tuyên truyền về BHYT.

Hiện nay trên địa bàn huyện, số người tham gia BHYT là gần 80%, còn khoảng 20% dân số chưa tham gia BHYT, do đó việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vậy trong công tác tuyên truyền BHYT, chúng ta cần làm tốt những vấn đề sau:

1.     Vì sao lại phải có chính sách BHYT

BHYT là một giải pháp tạo ra công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm nghèo đói. Sinh, lão, bệnh, tử là một quy luật tất yếu, không một ai thoát khỏi quy luật này. Ai cũng có một thời trai trẻ khỏe mạnh, nhưng rồi ai cũng phải già và chết và thường chết do bệnh tật. Bệnh tật là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến rủi ro trong cuộc sống; bệnh tật có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ nơi nào và khi nào, mang lại những hậu quả không dự đoán được về nhiều mặt (cả về sức khỏe cũng như về mặt kinh tế, xã hội, đặc biệt là nghèo đói). Quỹ BHYT mang tính chia sẻ giữa người chưa bị bệnh và người đang bị bệnh, giữa người bệnh ít với người bệnh nhiều.  Do đó BHYT là một hoạt động mang tính nhân đạo; BHYT là nguồn do dân đóng, nhưng mang tính chia sẻ cộng đồng rất cao (chia sẻ giữa người giàu với người nghèo, giữa người đang tuổi lao động với trẻ em và người già, với mỗi cá nhân thì đó là sự dành dụm và tích lũy lúc khỏe, lúc trẻ cho sự rủi ro vì bệnh tật và già nua).

Con người vừa là một thực thể tự nhiên, đồng thời cũng là thực thể xã hội. Chính mặt xã hội đã nâng con người lên khỏi tầm của con vật. Trong mặt xã hội đa dạng và phong phú ấy của con người, sự cưu mang và tương trợ lẫn nhau để cứu chữa bệnh tật, bảo toàn tính mạng trước bệnh tật, trong đó có việc chia sẻ với nhau về tài chính để KCB, tức là chính sách BHYT, là một hoạt động đặc trưng. Nhưng hoạt động nhân đạo của con người chỉ chuyển từ tự phát sang tự giác khi người ta được giác ngộ bằng tuyên truyền, giáo dục. Do vậy cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hành chính sách BHYT.
2. Việc tuyên truyền Luật giúp cho người tham gia BHYT hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình khi tham gia BHYT. Cần nhấn mạnh những điểm sau:

Về đối tượng tham gia

Luật quy định Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).

Về thủ tục tham gia, Phương thức đóng

Để tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm kê khai chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu DK01) theo hướng dẫn của đại lý thu (UBND xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa xã). Người tham gia được lựa chọn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng BHYT một lần thông qua đại lý thu (UBND xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa xã).

Về Mức đóng

Mức đóng hàng tháng được quy định như sau: người thứ nhất một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng chỉ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

 Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT

Người tham gia lần đầu, hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng 10 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu hoặc đóng trực tiếp tại BHXH quận,huyện.

Về Quyền lợi của người tham gia BHYT theo hộ gia đình

Một là, được cấp thẻ BHYT.

Hai là, được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý.

Ba là, được cơ quan BHXH giải thích cung cấp thông tin về BHYT.

Bốn là, được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Về Mức hưởng.

A: Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo mức:

* 100% chi phí khi KCB.

- Khi KCB tại tuyến xã,

-Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị,

- Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện.

* 80% chi phí khi KCB.

Trường hợp KCB không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng DVKT cao chi phí lớn.

Trường hợp KCB không đủ thủ tục theo quy định được quỹ BHYT thanh toán chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

B: Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức sau: Khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh mức thanh toán là 60% chi phí điều trị, Khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện trung ương được thanh toán 40% chi phí điều trị.

Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT.

Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa không vượt quá mức sau.

Ngoại trú: tại cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương là 60.000 đồng

Nội trú: tuyến huyện và tương đương: 500.000 đồng; tuyến tỉnh và tương đương: 1.200.000 đồng; tuyến trung ương và tương đương: 3.600.000 đồng

Năm 2016, giá dịch vụ y tế tăng cao, nếu không có thẻ BHYT thì người bệnh phải trả rất nhiều tiền, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình.

3. Phải Đổi mới phương thức tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền: Tập trung vào một số đối tượng như các chủ doanh nghiệp, các hộ cận nghèo, nông dân, học sinh để các đối tượng này tham gia vào BHYT một cách tích cực nhằm bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2020.

Phương thức tuyên truyền: Bên cạnh việc phát huy mọi giải pháp tuyên truyền, cần đặc biệt phát huy thế mạnh của một số giải pháp:

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên về BHYT 

Đội ngũ báo cáo viên trước hết là thầy thuốc: mỗi thầy thuốc phải trở thành một tuyên truyền viên về BHYT, bởi vì  người bệnh luôn luôn nghe theo lời khuyên của thầy thuốc, thầy thuốc là những người chẳng những cứu chữa người bệnh, mà còn là người nâng đỡ tinh thần ốm yếu của người bệnh.

Ngoài ra, cần đào tạo một đội ngũ tuyên truyền viên chuyên nghiệp về BHYT (tương tự như đội ngũ trình dược viên hiện nay đang tuyên truyền và quảng cáo cho các hãng dược) và có chính sách khen thưởng cho họ khi họ vận động được nhiều người tham gia BHYT, nhất là với những đối tượng khó vận động (đối tượng tham gia BHYT tự nguyện, doanh nghiệp tư nhân…).

Đẩy mạnh việc tuyên truyền miệng về BHYT

Tuyên truyền miệng là loại tuyên truyền có thế mạnh vì nó lan truyền nhanh và thấm dần, ai cũng có thể tham gia. Tuy vậy muốn tuyên truyền miệng đạt kết quả thì cơ quan BHYT phải thường xuyên định hướng tuyên truyền và hướng dẫn cho các báo cáo viên nòng cốt. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ các đại lý chi trả tại các xã, thị trấn thực sự trở thành các tuyên truyền viên chuyên nghiệp về BHYT, BHXH. Có chính sách đãi ngộ khen thưởng kịp thời.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, thị trấn

Đây là hình thức tuyên truyền tưởng như đã lỗi thời, nhưng hiện nay tại các vùng nông thôn hình thức này vẫn đang phát huy rất hiệu quả và tiết kiệm được các nguồn lực nếu chúng ta biết vận dụng một cách sáng tạo. Vì người tuyên truyền viên là người của dân, biết dân cần gì, chúng ta chỉ cần cung cấp cho họ kiến thức về BHYT, giúp họ biết cách soạn lại theo “ngôn ngữ” bản địa, có như thế dân mới hiểu và mới làm theo một cách tự giác.

Tăng cường các giải pháp tuyên truyền các điển hình tốt, tiên tiến trong thực hiện chính sách BHYT và có hình thức khen thưởng thích đáng cho họ (cá nhân hay đơn vị)

Hiện nay giữa một doanh nghiệp (hay địa phương) thực hiện tốt về chính sách BHYT với một doanh nghiệp (hay địa phương) không thực hiện chính sách BHYT, chúng ta chưa có những chế tài và hình thức thích hợp (kể cả vật chất lẫn tinh thần) để khen thưởng hay kỷ luật thích đáng. Nên chăng có hình thức khen như khuyến khích việc khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm bệnh tật, du lịch, nghỉ dưỡng... cho đến tuyên dương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó cần có những hình thức kỷ luật thích hợp với các đơn vị vi phạm luật pháp về BHYT.

Chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền về BHYT với các loại hình đa dạng và hấp dẫn. Các phương tiện truyền thông và báo chí cần dành những thời lượng và bài viết về BHYT. Khuyến khích các hình thức thi hiểu biết về BHYT, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về BHYT.

Phát động một cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT với tinh thần tham gia BHYT như là một hoạt động nhân đạo, là bổn phận của người dân yêu nước. Thành lập ban vận động ở các cấp và do những vị lãnh đạo đứng đầu mỗi cấp làm trưởng ban.

Tóm lại, BHYT là một chính sách quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, tham gia vào chống đói nghèo do bệnh tật gây ra. BHYT cũng là một nguồn tài chính rất quan trọng dành cho CSSK nhất là trong tình hình ngân sách của Nhà nước không đủ để bao cấp hoàn toàn cho CSSK. BHYT là sự chia sẻ, cưu mang hữu hiệu nhất giữa người giàu với người nghèo, giữa vùng giàu với vùng nghèo. BHYT là phương pháp dành dụm từ lúc trẻ khỏe, đang sung sức lao động, kiếm ra của cải để đến lúc về già, lúc ốm yếu có tiền mà vượt qua khó khăn….. BHYT là một giải pháp ưu việt trong một hệ thống CSSK công bằng.

Tuyên truyền cho chính sách BHYT là một công tác quan trọng, với mục đích giúp cho người dân hiểu vai trò và ý nghĩa của BHYT để họ tham gia (dù là bắt buộc hay tự nguyện), hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi mà họ được hưởng, hiểu rõ những việc nên làm và cả những việc nên tránh, để BHYT thực sự mang lại hữu hiệu cho CSSK của cộng đồng cũng như của chính bản thân mình.
Tham gia BHYT được xem là một chiếc phao, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.


Kiều Hợi – VP HĐND và UBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​