Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng xuân lộc (09/4/1975- 09/4/2018), giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018)

 

I. Xuân Lộc trong kháng chiến chống Mỹ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Xuân Lộc có một vị trí chiến lược quan trọng. Đó là địa bàn nối liền chiến trường Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ, có địa hình rừng núi nối liền với những vùng căn cứ kháng chiến lớn trong tỉnh và khu miền Đông. Huyện Xuân Lộc có đội ngũ công nhân, nông dân, đồng bào các dân tộc rất yêu nước, có tinh thần đấu tranh cao, là một nguồn lực quan trọng của cách mạng. Khi tiến hành âm mưu xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ và tay sai đã lấy huyện Xuân Lộc để thành lập tỉnh Long Khánh. Chúng thực hiện những âm mưu thâm độc nhằm chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo (như cưỡng ép dân di cư từ miền Bắc vào bố trí dọc lộ 1, lộ 20) nhằm xây dựng hậu thuẫn chính trị cho ngụy quyền, đồng thời cô lập chia cắt dân với cách mạng. Khi tiến hành các chiến lược chiến tranh, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn còn nhiều lần thực hiện di dân từ miền Trung, miền Tây Nam bộ, từ Campuchia, Bình Long, Phước Long… bố trí lên các trục đường quan trọng ở huyện Xuân Lộc.

Đảng bộ và phong trào cách mạng của huyện cũng đã trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn nhất là ở giai đoạn 1954-1959, bị thiệt hại nặng nề do chính sách tố cộng, diệt cộng dã man của Mỹ - Diệm. Tuy nhiên, với đường lối lãnh đạo chiến tranh sáng suốt của Đảng ta mà trực tiếp là sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Biên Hòa, Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh, phong trào cách mạng trên địa bàn đã không ngừng phát triển. Rừng Lá, Suối Cát, Mây Tàu, núi Bể… trở thành những căn cứ cách mạng vững chắc của huyện, tỉnh, quân khu và Miền. Khi quân Mỹ đổ quân vào trực tiếp xâm lược miền Nam, huyện Xuân Lộc càng có vị trí chiến lược quan trọng. Địch xây dựng căn cứ trung đoàn 11 thiết giáp ở Suối Râm (Long Giao), căn cứ sư đoàn 18 ngụy, mở rộng yếu khu Gia Ray xây dựng thành một căn cứ huấn luyện quân sự, một trong những trung tâm chỉ huy đánh phá cách mạng địa phương… Xuân Lộc luôn là địa bàn địch tập trung hành quân, càn quét, đánh phá rất quyết liệt với mức độ bom pháo, chất độc hóa học ngày càng cao để bảo vệ thị xã Long Khánh, giữ các đường giao thông chiến lược, khống chế và chia cắt chiến trường cực Nam Trung bộ với miền Đông Nam Bộ, tiêu diệt phong trào cách mạng tại chỗ.

Từ năm 1965 đến 1975, do yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng, huyện Xuân Lộc có thời kỳ bao gồm cả thị xã Long Khánh, có khi thuộc tỉnh Bà Rịa – Long Khánh, khi thuộc phân khu Bà Rịa, có khi sát nhập cùng huyện Định Quán (giai đoạn 1971-1972). Trong từng giai đoạn, Đảng bộ và quân dân Xuân Lộc luôn thể hiện tinh thần kiên quyết bám trụ địa bàn, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân tại chỗ; tư tưởng tiến công bằng 3 mũi vũ trang - chính trị - binh vận kết hợp giữa bộ đội huyện (K8), đội trinh sát vũ trang, du kích các xã cùng với các lực lượng vũ trang của tỉnh (d440, d445), của khu (Q4, E33), của Miền (quân đoàn 4) trong từng trận đánh, từng đợt hoạt động, từng chiến dịch, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng.

Sau Mậu Thân 1968, chiến trường toàn tỉnh diễn ra rất ác liệt, trước thủ đoạn bình định cấp tốc, bình định đặc biệt của địch, huyện Xuân Lộc là một địa bàn bám trụ kiên cường ở vùng ven. Chính nhờ thế bám trụ này, Đảng bộ huyện vừa giảm bớt tổn thất, vừa tiếp tục xây dựng được thế và lực, đẩy mạnh đánh phá âm mưu bình định của địch, góp phần giải quyết được hậu cần cho các lực lượng đứng chân hoạt động trên địa bàn huyện. Đây cũng là thời kỳ, lực lượng vũ trang huyện Xuân Lộc, du kích các xã huyện Xuân Lộc ven thị xã Long Khánh thực hiện những trận đánh thọc sâu vào thị xã Long Khánh hoặc phối hợp cùng các đơn vị vũ trang cấp trên tiến hành nhiều trận chống càn quét gây cho địch nhiều thiệt hại như ở Tầm Bung, Suối Cát, Núi Thị.

Xuân Lộc giai đoạn này là chiến trường trọng điểm của Khu Đông để mở chiến dịch năm 1970, góp phần khôi phục lực lượng; là một trong những hướng chính của tỉnh tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ (1972), bức hàng nhiều đồn bốt địch trên lộ 1, lộ 3, đưa lên thế làm chủ của quần chúng với các mức độ khác nhau ở một số vùng nông thôn như: Bảo Bình 1 và 2, Nam Hà, Gia Ray, Bảo Hòa, Bảo Chánh.

Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27-1-1973), địch tiến hành bình định, giành dân lấn đất ở Xuân Lộc rất quyết liệt. Chúng xây dựng hàng loạt căn cứ quân sự dọc lộ 1, lộ 3, đưa dân từ Bình Phước, Bình Long về xây dựng chi khu Lộc Ninh, An Lộc, Bình Khánh, đưa dân miền Trung, Việt kiều ở Campuchia bố trí từ căn cứ 1 đến căn cứ 4 và lộ 3 để mở rộng tuyến phòng thủ thị xã Long Khánh.

Mùa khô 1973-1974, lực lượng vũ trang cùng nhân dân huyện Xuân Lộc liên tục đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang chống địch giành dân lấn đất trên lộ 1, lộ 3 có kết quả. Lực lượng vũ trang huyện cùng bộ đội tỉnh tổ chức tấn công địch ở Bảo Chánh, Bảo Bình, Bảo Liệt, Lang Minh, Nam Hà… thu hút địch để chủ lực Khu đánh diệt chiến đoàn 52 sư đoàn 18 ngụy. Đến năm 1974, do yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh và Khu ủy miền Đông (T1) quyết định thành lập Ban cán sự di dân với nhiệm vụ phát động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị, tự vệ mật tổ chức các đội công tác bám  trụ ngay trong các khu dồn dân tại quốc lộ 1 - lộ 3, diệt ác phá kìm đánh địch lấn chiếm vùng căn cứ, giữ vững các địa bàn trọng yếu, mở mảng, mở vùng, giữ hành lang chiến lược, mở rộng bàn đạp tạo điều kiện cho chủ lực miền Bắc tác chiến thắng lợi.

Cuối năm 1974, Khu ủy miền Đông quyết định mở chiến dịch lộ 3, lộ 1 nhằm tiêu diệt hệ thống căn cứ quân sự ở đây kéo sư đoàn 18 ngụy ra để tiêu hao tiêu diệt làm suy yếu sức chiến đấu của chúng, phối hợp chiến trường chính mở rộng vùng giải phóng, mở rộng hành lang chiến lược nối thông khu 6 xây dựng bàn đạp, xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng hậu cần dự trữ cho các chiến dịch lớn hơn.

Tại Xuân Lộc, Huyện ủy đã động viên sự nỗ lực cao của quân và dân trong huyện tập trung lực lượng giải phóng vùng ven rộng lớn phía Bắc và đông Nam thị xã Long Khánh, tạo thế cho lực lượng của trên đứng chân, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất theo yêu cầu của trên. Lực lượng K8 cùng tiểu đoàn 445, các đội vũ trang và lực lượng tự vệ mật của Ban cán sự di dân liên tục đánh tiêu hao sinh lực địch ở khu vực Suối Cát, Bảo Chánh, Bình Phú…. Tiểu đội súng cối nữ cơ động pháo kích phá hủy phương tiện chiến tranh, kho tàng địch ở sân bay Long Khánh, cầu Gia Liêu, Bình Phú, đánh địch rộng ra ở ven các thị xã.

Đặc biệt đêm ngày 10 rạng ngày 11/12/1974, du kích và nhân dân Bảo Chánh cùng lực lượng K8 huyện với tinh thần sáng tạo, kiên quyết tấn công, vận dụng phương châm kết hợp 3 mũi vũ trang - chính trị - binh vận bứt hàng đồn Bảo Chánh. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Long Khánh, lá cờ đầu tiên của miền Đông thực hiện thắng lợi phương châm dùng 3 mũi tại chỗ tấn công địch, thực hiện phong trào xã giải phóng xã. Các đội vũ trang và tự vệ mật bằng 2 chân 3 mũi giáp công tiếp tục tấn công và nổi dậy diệt ác ôn, tiêu hao làm tan rã các trung đội dân vệ và phòng vệ dân sự, bắt và giải tán bộ máy kìm kẹp ngụy quyền giải phóng các khu dồn dân Lều Xanh, Suối Cát, Đồng Tâm 1 - 2 - 4 -5 với trên 20.000 dân, quốc lộ 1 bị cắt đứt với thị xã Long Khánh.

Trong lúc chiến dịch Đông Xuân 1974 - 1975 đang giành thắng lợi thì từ ngày 31/12/1974 đến 07/01/1975, Bộ Chính trị họp bàn về vấn đề giải phóng miền Nam, dự kiến nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức tập trung lực lượng để giải phóng miền Nam trong năm 1975.

II. Chiến thắng 09/4/1975- mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Xuân Lộc

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Trung ương Cục và Quân ủy Miền, từ ngày 31/01/1975 đến 08/02/1975 Khu ủy miền Đông mở hội nghị và khẳng định tính chất, vị trí quan trọng của miền Đông, đặc biệt khi địch thất bại từ các nơi, chúng sẽ co cụm về phòng thủ ở Long Khánh, Xuân Lộc. Khu ủy nhận định: “Thị xã Long Khánh là một trong những nơi ta dứt điểm cuối cùng, nơi Đảng bộ miền Đông hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân của mình”. Khu ủy chỉ rõ “Ta có khả năng phát động quần chúng nhân dân khởi nghĩa với tinh thần ấp giải phóng ấp, xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, chi khu, tỉnh giải phóng thị xã, tiểu khu, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân”.

Tháng 3/1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam của quân và dân ta bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng… giành thắng lợi to lớn. Quân ngụy Sài Gòn liên tục thực hiện “di tản chiến lược”. Cuộc tổng tiến công của quân và dân ta càng về cuối càng thần tốc, táo bạo và bất ngờ. Thực hiện phương châm “huyện giải phóng huyện quận, lỵ, chi khu; xã giải phóng xã; ấp giải phóng ấp” của Khu ủy miền Đông, phối hợp với chiến trường Tây Nguyên, Huyện ủy Xuân Lộc chỉ đạo kết hợp 3 mũi tiến công, phối hợp với các đơn vị cấp trên tiến hành bao vây, tấn công địch. 1 giờ 30 ngày 17/3/1975 lực lượng khu 7 cùng bộ đội địa phương Bà Rịa – Long Khánh mở chiến dịch lộ 1, lộ 3 tấn công 3 mục tiêu chính là đồi 52, ngã ba Ông Đồn, núi Chứa Chan. Đến 5 giờ sáng ngày 17/3/1975 ta làm chủ đồi 52. Bộ đội huyện Xuân Lộc K8 cùng du kích tiến công giải phóng Suối Cát, sau đó kết hợp với tiểu đoàn 3 – trung đoàn 4 bẻ gãy các mũi phản kích của địch, diệt gọn một đại đội của tiểu đoàn 324 Bảo an. Ngày 20/3/1975, K8 cùng tiểu đoàn 3 lại tiêu diệt 2 đại đội của tiểu đoàn 322 Bảo an từ Bình Phú lên tiếp viện cho ngã ba Ông Đồn.

Đêm 20 rạng sáng 21/3/1975, ta đồng loạt tiến công quét sạch địch giải phóng ngã ba Ông Đồn và khu vực núi Chứa Chan, giải phóng lộ 3 từ Ông Đồn đến Trà Tân 2. Ngày 21/3, du kích Bảo Bình cùng với quần chúng bức rút một chốt địch ở Vườn Xoài - Mai Thọ Bích, tua Mã Trắng. Từ ngày 21/3 đến ngày 02/4, Ban cán sự di dân phát động quần chúng phối hợp với các đội vũ trang tuyên truyền, tấn công nổi dậy phá đồn bốt, hoàn toàn làm chủ lộ 1 từ ngã ba Ông Đồn đến Căn cứ 5, giải phóng toàn bộ các xã, ấp. Trên địa bàn Xuân Lộc đã có trên 100.000 dân được giải phóng, mở toang hành lanh từ Bà Rịa – Long Khánh đến lộ 20 và Khu ủy miền Đông thành một vùng giải phóng rộng lớn, địch co cụm tại thị xã Long Khánh đã rơi vào thế bị các đơn vị chủ lực và địa phương bao vây. Nhiệm vụ quân dân Xuân Lộc còn phải chặn đánh các lực lượng thất thủ từ Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền Trung không cho rút về co cụm tại thị xã Long Khánh suốt cả trung tuần tháng 3 và tháng 4 tại các địa bàn ở khu vực Rừng Lá.

Như vậy, với tinh thần tự lực tự cường, kết hợp chặt chẽ với lực lượng ở trên, quân dân Xuân Lộc đã giải phóng tất cả các xã dọc lộ 3, lộ 1 trước ngày chiến dịch Xuân Lộc nổ ra (9/4/1975). Thắng lợi của quân dân Xuân Lộc đã mở ra một vùng giải phóng rộng lớn ở Bắc thị xã Long Khánh, tạo ra thế đứng chân vững chắc cho lực lượng chủ lực Quân đoàn 4 tấn công quân địch tại thị xã Long Khánh, tạo hành lang chiến lược cho Quân đoàn 2 sau khi giải phóng Phan Rang tiến vào Xuân Lộc một cách thuận lợi. Từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/1975, bộ đội huyện Xuân Lộc K8 kết hợp cùng tiểu đoàn 445 và đại đội 41 tỉnh Bà Rịa – Long Khánh tiến công giải phóng Bảo Hòa, Bảo Toàn, Bảo Thị, chiếm cầu Gia Liêu… Với thế làm chủ, quân và dân Xuân Lộc đã góp phần quan trọng vào chiến dịch Xuân Lộc (từ ngày 9/4 đến hết ngày 21/4), giải phóng thị xã Long Khánh, đập tan “bức tường thép”  phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ còn lại của địch quanh thủ phủ Sài Gòn, mở ra một khu vực bàn đạp thuận lợi cho các binh đoàn chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn, thúc đẩy nhanh sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ ngụy quyền và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Chiến dịch Xuân Lộc giải phóng thị xã Long Khánh toàn thắng. Thắng lợi đó thể hiện được sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Trong chiến thắng đó, Đảng bộ và quân dân huyện Xuân Lộc đã luôn anh dũng, kiên cường, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh “phát huy tinh thần tự lực, tự cường; kiên trì bám trụ, sử dụng bạo lực cách mạng bằng hai lực lượng vũ trang, chính trị, kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng của trên (tỉnh, khu) mở vùng giải phóng, xây dựng bàn đạp và hành lang chiến lược chuẩn bị hậu cần cho các binh đoàn chủ lực hoàn thành nhiệm vụ”.

Qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào Xuân Lộc đã đóng góp hàng trăm ngàn ngày công tải lương, tải đạn, vận chuyển vũ khí, phá ấp chiến lược, phá đường, phá cầu, phục vụ chiến đấu… Có hàng ngàn thanh niên tòng quân nhập ngũ xây dựng lực lượng vũ trang và tham gia lực lượng chiến đấu tại địa phương. Quân dân Xuân Lộc đã đánh 11.570 trận lớn nhỏ; diệt trên 9.765 tên địch, trong đó có 865 tên Mỹ và chư hầu; loại khỏi vòng chiến đấu trên 15.785 tên, phá hủy gần 756 xe quân sự các loại, trong đó có trên 175 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 47 máy bay, phá hủy gần 200 tấn đạn, 30.000 lít xăng, thu hàng chục ngàn tấn đạn dược và quân trang quân dụng của địch.

III/ Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Từ sau chiến thắng Buôn ma Thuột, Chiến dịch Tây Nguyên, Trị Thiên và Khu V, giải phóng ven biển miền Trung, ngụy quân, ngụy quyền tan rã từng mảng, hoang mang và hỗn loạn, lâm vào thế thất bại hoàn toàn không thể cứu vãn nổi, Hội nghị Bộ chính trị ngày 1-4-1975 kịp thời bổ sung thêm quyết tâm chiến lược: Giải phóng miền Nam trong tháng 4-1975, và ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam Việt Nam.

Với khí thế quyết chiến, quyết thắng, tất cả vì chiến trường, tất cả để giải phóng miền Nam, quân và dân các tỉnh ven biển Cực Nam Trung bộ phối hợp chiến đấu cùng cánh quân duyên hải tiến quân thần tốc, vừa đi vừa đánh địch, giải phóng tỉnh Bình Thuận ngày 19-4; đến 20-4 đại quân ta tiến tới Rừng lá, cách Xuân Lộc 20 km, khống chế cánh cửa phía Đông của quân ngụy Sài Gòn.

17 giờ ngày 26-4-1975, ta bắt đầu tiến công giải phóng thành phố Sài Gòn -Gia Định, lần lượt tiêu diệt và làm tan rã các sư đoàn chủ lực ngụy, sau đợt tấn công cuối cùng, đến 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975 chiếc xe tăng dẫn đầu đội hình tiến công của quân đoàn hai húc đổ cánh cổng sắt của Dinh Tổng thống ngụy quyền, báo hiệu giờ cáo chung của chế độ Sài Gòn đã đến. Một số cán bộ, chiến sĩ ta tiến vào phòng họp của Dinh Tổng thống buộc Tổng thống Dương Văn Minh đến đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng không điều kiện và ra lệnh cho quân ngụy hạ vũ khí. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập. Đây là thời điểm đánh dấu Thành phố Sài Gòn - Gia định hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Ngày 30-4-1975 trở thành ngày Hội mừng chiến thắng của toàn thể dân tộc ViệtNam.

Với thắng lợi vĩ đại này, nhân dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh với qui mô lớn nhất và ác liệt nhất của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ II. Với chiến thắng 30-4-1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện được ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, Bắc -Nam sum họp một nhà.

Ngày 30-4-1975, nhân dân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và ác liệt. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội trong thế kỷ XX, do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước suốt mấy nghìn năm lịch sử. Có được thắng lợi như vậy xuất phát từ đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Trong suốt 21 năm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta kết hợp tài tình 2 nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở 2 miền đất nước nhưng cùng nhằm một mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện để đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, với đường lối ấy, Đảng đã kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Với thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới chống áp bức và nô dịch dân tộc; một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển nhưng đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác-Lê Nin, có đường lối và tư tưởng cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân tiến bộ, của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, dân tộc đó hoàn toàn có thể giành và giữ quyền độc lập thực sự của mình, đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn và hành động của mọi thế lực xâm lược.

III. Đảng bộ và nhân dân Xuân Lộc phát huy truyền thống anh hùng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, ra sức xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển

43 năm qua, nhất là kể từ khi thành lập huyện, trong bối cảnh tình hình của huyện còn nhiều khó khăn, thách thức; song với quyết tâm chính trị cao, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân - Ban Chấp hành Đảng bộ các khóa cùng vói cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện từ lần thứ I đến lần thứ VI đã đề ra. Huyện Xuân Lộc tự hào là một trong số ít các đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Nai hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong kháng chiến và trong xây dựng quê hương (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động).

Năm 2017, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã thực hiện vượt 19/67 chỉ tiêu, thực hiện đạt 45/67 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ huyện đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng; giá trị sản xuất xã hội tăng 9,11% so với năm 2016. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo nhu cầu chi, nhất là chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Sự nghiệp văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo đã trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ và nhân dân Xuân Lộc. Trên lĩnh vực công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, với tinh thần phát huy nội lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, huyện được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Đến nay, 05/14 xã (Xuân Định và Xuân Thọ, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Suối Cát) được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. An ninh chính trị được giữ vững. Hoạt động công tác chính quyền ngày một hoàn thiện hơn theo hướng hiệu quả. Công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên, đại đa số giữ vững phẩm chất chính trị, có đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được quan tâm thực hiện. Những kết quả đã đạt được trong năm 2017 nói riêng và trong những năm qua nói chung đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Xuân Lộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

DE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIEM 1050 NAM NHA NUOC DAI CO VIET.pdfDE CUONG TUYEN TRUYEN KY NIEM 1050 NAM NHA NUOC DAI CO VIET.pdf


BAN TUYÊN GIÁO H​UYỆN ỦY

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​