Xuân Lộc tổng kết phong trào thi dua dân vận khéo

 

Sáng ngày 6/2, huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo và quy chế dân chủ cơ sở năm 2017. Đồng chí Phạm Thị Kim Chung phó trưởng ban thường trực - Ban dân vận tỉnh ủy – đồng chí Phạm Văn Thuận – TUV – bí thư huyện ủy – trưởng ban chỉ đạo công tác dân vận; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở huyện Xuân Lộc dự chỉ đạo hội nghị.

          Trong năm 2017,  Xuân Lộc đã tổ chức thành công 02 đợt ra quân làm công tác dân vận, chăm lo an sinh xã hội, tập trung huy động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn văn minh đô thị với nguồn lực vật chất thực hiện trên 15 tỷ đồng. Việc lồng ghép triển khai thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, chủ trương “hướng về cơ sở” và “phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện” đã đem lại nhiều kết quả. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện Xuân Lộc năm 2017 và công tác diễn tập tại 03 xã hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

17b4ca3a83d86c8635c9.jpg

        Song song với công tác dân vận, việc Thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm cũng đạt được những kết quả tích cực. Các cấp chính quyền thực hiện công khai các quy chế về trách nhiệm công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để nhân dân biết, theo dõi và giám sát; thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34 ở các xã, thị trấn đã thực hiện cơ bản tốt, đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng hiệu quả trong giám sát công tác xây dựng cơ bản, công trình phúc lợi công cộng; kịp thời phát hiện, kiến nghị ủy ban nhân dân địa phương giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bộ phận một cửa, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

c49fb903f0e11fbf46f0.jpg500ee08aa96846361f79.jpg

               Dịp này 30 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã được UBND huyện tặng giấy khen.

 

                                                                                                       Ngọc Hoàng 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​