Tổ nhân dân – cánh tay nối dài của chính quyền địa phương

 

Tổ nhân dân là địa bàn cơ sở quan trọng để triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là nơi người dân được phát huy dân chủ trực tiếp đồng thời là nơi thể hiện hình thức tự quản của cộng đồng dân cư trên cơ sở mối quan hệ truyền thống gắn bó về đời sống vật chất và tinh thần. Trong hoạt động chính quyền nhà nước, tổ nhân dân thực sự là cánh tay nối dài giữa chính quyền cơ sở với nhân dân ở cộng đồng dân cư, là hình thức phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị ở cơ sở, đồng thời là nhân tố quan trọng đảm bảo xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

IMG20170919082522.jpgIMG20170919141502.jpg

Tổ nhân dân đã hình thành lâu đời, gắn với địa giới hành chính của địa phương, tuy nhiên trong thời gian trước vai trò của tổ nhân dân chưa được phát huy nên chưa khai thác hết được tiềm lực sức dân phong phú đang tiềm ẩn trong mỗi tổ nhân dân. Để phát huy vai trò của cán bộ tổ nhân dân đặc biệt là vai trò của Tổ trưởng tổ nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhân dân, của các ấp trong việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Ngày ngày 26/9/2017 UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện nhằm mục đích phát huy vai trò của tổ nhân dân trong việc huy động nhân dân trên địa bàn tổ, ấp tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần chỉ đạo của UBND huyện nhằm nhấn mạnh vai trò của tổ nhân dân trong việc theo dõi chặt chẽ việc quản lý nhân hộ khẩu nơi cư trú; vận động nhân dân giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư; tham gia bảo hiểm y tế bảo đảm và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh….

Khi triển khai nội dung kế hoạch, UBND xã Xuân Hiệp thực hiện từng bước nhằm tuyên truyền, vận động để toàn thể nhân dân biết. Việc làm đầu tiên mà địa phương thực hiện là công tác kiện toàn, củng cố tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân, sau đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền, triển khai những nhiệm vụ chính trị của địa phương, lập danh sách đi tham dự hội nghị tập huấn về nhiệm vụ của người tổ trưởng tổ nhân dân để mỗi tổ trưởng nắm được nhiệm vụ của mình. Bước đầu triển khai, ít nhiều gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, của cán bộ công chức đã thu hút sự tham gia của các tổ trưởng tổ nhân dân. Trong những thàng cuối năm 2017 khi cả xã đang tập trung sức lực để về đích Nông thôn mới kiểu mẫu như tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, vận động thu gom rác thải vệ sinh môi trường, mắc nước sạch, làm công tác dân vận….

IMG20170920090154.jpgIMG20171014074322.jpg

Trong thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, khi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã, mỗi cán bộ công chức của xã được phân công phụ trách tổ nhân dân, xuống với tổ nhân dân đến từng gia đình vận động người dân cùng thực hiện. Qua quá trình triển khai thực hiện đã có những tổ nhân dân hoạt động nổi trội có đóng góp nhiều cho hoạt động của chính quyền. Cuối năm, khi bình xét thi đua khen thưởng Hội đồng thi đua khen thưởng xã đã thống nhất khen thưởng cho những tổ trưởng nhân dân hoạt động tích cực với danh hiệu lao động tiên tiến.

Với nguồn kinh phí phụ cấp ít ỏi được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 300.000 đ/ 1 tháng, nhưng bằng tâm huyết của người cán bộ sống gần dân, đi sâu đi sát trong hoạt động thường ngày của nhân dân đã có nhiều tổ trưởng tổ nhân dân phát huy tốt vai trò của mình. Những người hoạt động chính quyền địa phương luôn mong muốn mỗi tổ trưởng tổ nhân dân giữ vững tinh thần trách nhiệm thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương để hiện thực hóa các đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn đời sống nhân dân và phản ánh thực chất nhất những tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong tình hình mới.

Điểm TT.KH&CN xã Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​