Xuân Lộc với nhiều mục tiêu lớn trong năm 2018

 

Sáng 24/1, Ban chấp hành đảng bộ huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

TRONG NĂM 20181.BMP

Theo báo cáo, năm 2017 vừa qua, huyện Xuân Lộc đã nỗ lực đạt được những thành quả rất đáng khích lệ như: Tổng giá trị sản xuất xã hội đạt gần 19.800 tỷ đồng, tăng 9,11%( so với năm 2016), tổng thu ngân sách cũng đạt trên 258 tỷ đồng, đạt gần 151% kh, tăng trên 9,67% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong năm huyện cũng đã phấn đấu có thêm 3 xã đạt chẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của tỉnh. Theo đó vừa qua,Xuân Lộc đã được Trung ương chọn là 1 trong 3 huyện tiêu biểu của cả nước( Xuân Lộc, Nam Đàn và Hải Hậu) thực hiện thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu…Phát huy những thành quả đạt được, đảng bộ huyện Xuân Lộc sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiêm vụ mà địa phương đề ra trong năm 2018 như: Phấn đấu giá trị sản xuất trên địa bàn tăng từ 8,5%-9%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 5%-5,5%, công nghiệp tăng từ 10%-11%; Trong năm huyện cũng phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên trên 85%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 71%. Đồng thời giải quyết việc làm cho từ 7.000-8.000 lao động. Đặc biệt huyện sẽ phấn đấu có thêm từ 1-3 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo địa phương cũng cho biết, trong năm 2018, Xuân Lộc sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới trong  các khâu: tổ chức, quản lí, điều hành và thực hiện. Cụ thể như việc siết chặt việc chấp hành kỷ cương hành chính; Đẩy mạnh phong trào hướng về cơ sở với chủ trương cán bộ và nhân dân cùng làm,…Xuân Lộc chọn cách xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu trên nền tảng là xây dựng từng “Gia đình kiểu mẫu” và từng “tổ nhân dân kiểu mẫu”.

TRONG NĂM 2018.BMP


 

Hải Đình

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​