Xuân Lộc dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

 

Năm 2017, huyện Xuân Lộc là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Kết quả đó là nhờ sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng nhiều cách làm hay, linh hoạt và sáng tạo của chính quyền địa phương trong việc tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính đem lại sự hài lòng cao cho người dân và doanh nghiệp .

Hình cai cach hanh chinh.jpgHinh CCHC.jpg
truc tuyen.BMP

Xác định cải cách thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2017 Huyện Xuân Lộc không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, tiện ích tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính công. Cụ thể  Huyện đã áp dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thông tin nhắn SMS vào phần mềm một cửa, qua đó giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi văn bản qua phần mềm văn phòng điện tử I-Office. Đến nay Huyện có 62 cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm với 921 tài khoản được cấp góp phần kiểm soát các quá trình xử lý công việc và kiểm soát hồ sơ, dựa vào việc theo dõi xử lý trên hệ thống điện tử; Tăng cường công tác trao đổi văn bản thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc và sử dụng hộp thư công vụ @dongnai.gov.vn; cập nhật và cài đặt 10 thủ tục hành chính cấp Huyện và 6 thủ tục hành chính cấp xã để áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Kết quả có 2 hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Huyện; 11 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp xã gồm: Xuân Hiệp; Suối Cát và Xuân Thọ. Đáng chú ý là Huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Điển hình như thực hiện kết hợp quầy dịch vụ bưu chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với việc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ tra cứu thông tin, hỗ trợ thực hiện số hóa tài liệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tra cứu, nắm bắt thông tin, thực hiện hồ sơ một cách nhanh chóng. Cụ thể đã hướng dẫn được trên 1.250 lượt người đến liên hệ làm hồ sơ, thủ tục hành chính; tiếp nhận 2.210 hồ sơ từ xã chuyển về Huyện và trả hồ sơ từ Huyện về xã, thị trấn với 1.672 hồ sơ; bưu điện nhận hồ sơ từ người dân là 16 hồ sơ và cấp đổi giấy phép lái xe 60 hồ sơ;  Mô hình “ hội nghị trực tuyến” từ Huyện đến 15 xã, thị trấn làm giảm thời gian, chi phí đi lại đối với cán bộ cấp xã, kịp thời trao đổi thông tin giữa các ngành, các cấp, cải cách trong hội họp; sử dụng tin nhắn “ khẩn” SMS trên phần mềm I-Office, các văn bản mang tính khẩn cấp sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để cập nhật, chỉ đạo, giải quyết công việc kịp thời; mô hình giải quyết thủ tục hành chính 3 trong 1 ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép kinh doanh karaoke và đăng ký thuế trên địa bàn Huyện góp phần nâng cao trách nhiệm của các bộ phận và cơ quan chuyên môn. Đặc biệt với việc đổi mới phương thức vận động nhân dân trong quản lý hành chính nhà nước tại cơ sở Huyện đã tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan trên địa bàn huyện và các Tổ nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn, giữa cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn và nhân dân. Ngoài ra Huyện còn chú trọng tích hợp hệ thống camera tại tất cả các văn phòng 1 cửa từ Huyện đến cơ sở để giám sát thời gian, giờ giấc của cán bộ công chức trong giải quyết hồ sơ cho dân; thực hiện hình thức “Thư xin lỗi” người dân, đối với các hồ sơ trễ hẹn. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính. Theo đó tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã cán bộ công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân đều tỏ thái độ thân thiện, gần gũi, những vấn đề người dân chưa hiểu hoặc hồ sơ chưa đúng thủ tục đều được cán bộ, công chức giải thích, hướng dẫn tận tình. Do vậy, mọi thủ tục hành chính của công dân đều được giải quyết một cách nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí khiến người dân, tổ chức hài lòng. Kết quả trong năm 2017, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đạt 96,69%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ cấp xã đạt từ 99% trở lên, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân trên các lĩnh vực giảm rất nhiều so với những năm trước.

 

                                                       Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​