Kết quả giải quyết đơn công dân

 

Thực hiện dự án: Đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc, ngày 17/8/2017, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Khương Thị Hiền, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 2) và Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ (kèm theo). Theo đó, bà Khương Thị Hiền được bồi thường, hỗ trợ về đất; cây trồng; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; thưởng chấp hành tốt chủ trương với tổng số tiền là 102.685.920 đồng (Một trăm linh hai triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Bà Vũ Thị Xuân Phương (người đại diện theo ủy quyền của bà Khương Thị Hiền), thường trú tại ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai không đồng ý và có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Khương Thị Hiền, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 2). Lý do: Giá bồi thường về đất đối với thửa đất số 566, tờ bản đồ số 24, bản đồ địa chính xã Xuân Thành tại Quyết định số 2722/QĐ-UBND thấp hơn so với giá thực tế. Bà Vũ Thị Xuân Phương yêu cầu UBND huyện nâng giá bồi thường diện tích 579,9m2 đất (loại đất LNC), thuộc thửa 566, tờ bản đồ số 24 (đất nằm trên đường Tỉnh lộ 766) từ mức giá 73.000đ/m2 lên mức 1.000.000đ/m2. Trường hợp UBND huyện không bồi thường về đất với giá 1.000.000đ/m2 thì bà yêu cầu UBND huyện đổi diện tích 579,9m2 đất (loại đất LNC), thuộc thửa 566, tờ bản đồ số 24 (đất nằm trên đường Tỉnh lộ 766) để lấy diện tích 579,9m2 đất khác, cùng nằm trên đường Tỉnh lộ 766.

Đối với các nội dung khác của Quyết định số 2722/QĐ-UBND, bà Vũ Thị Xuân Phương đều thống nhất, cam kết không khiếu nại.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND huyện thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại nói trên của bà Vũ Thị Xuân Phương và chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi có báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, thực hiện quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại năm 2011 về tổ chức đối thoại với người khiếu nại, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức buổi đối thoại với sự tham gia của người khiếu nại và các ban ngành của huyện. Tại buổi đối thoại, sau khi trao đổi, phân tích, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, bà Vũ Thị Xuân Phương đã nắm bắt được chủ trương, quy định pháp luật của nhà nước; có đơn xin rút khiếu nại đối với Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Xuân Lộc.

Căn cứ Điều 10 Luật khiếu nại năm 2011 và Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Xuân Phương theo quy định của pháp luật.


Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra hu​yện 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​