Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2017

 

Sáng ngày 28/11/2017, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Xuân Lộc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức cho 80 đồng chí là Báo cáo viên Huyện ủy; cán bộ Ban Tuyên giáo và Trung tâm BDCT huyện; Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy và  báo cáo viên các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách tuyên huấn các chi, đảng bộ cơ sở; cán bộ phụ trách tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể huyện tham gia Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2017 thông qua hình thức trực tuyến.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Tỉnh ủy triển khai các nội dung: - Những kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Những kết quả Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc; dự báo tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới; Chủ trương chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ở đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu; dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới; Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và cơ sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chắt lọc các nội dung thông tin đã được tiếp thu tại hội nghị để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); truyền truyền về kết quả Hội nghị cấp cao APEC; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Lý – BTG​ Huyện ủy

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​