Kết quả giải quyết đơn Ông Tạ Trung Dũng ấp Chà Rang, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc

 

Ông Tạ Trung Dũng, địa chỉ: ấp Chà Rang, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có đơn ghi ngày 04/10/2017 khiếu nại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Tạ Trung Dũng, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 8). Lý do: Giá bồi thường về đất, cây trồng và vật kiến trúc thấp hơn so với giá thực tế.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND huyện thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại nói trên của ông Tạ Trung Dũng và chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại năm 2011 về tổ chức đối thoại với người khiếu nại, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức buổi đối thoại với sự tham gia của người khiếu nại và các ban ngành của huyện.

Tại buổi đối thoại, ông Tạ Trung Dũng đã có đơn xin rút khiếu nại đối với Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Xuân Lộc.

Căn cứ Điều 10 Luật khiếu nại năm 2011 và Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tạ Trung Dũng theo quy định của pháp luật.

 

Lê Thị Thu Oanh - Thanh tra huyện  

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​