Hội nghị kiểm tra, thẩm định phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xã văn hóa nông thôn mới năm 2017

 

Chiều ngày 28/11/2017, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Xuân Lộc do ông Nguyễn Trọng Quang - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Xuân Lộc làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2017 tại xã Xuân Hưng.

Trong năm 2017, phong trào TDĐKXDĐSVH xã Xuân Hưng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, cùng với sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, nên phong trào ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững, phong trào đã đóng góp vai trò quan trọng, làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương,  tình hình kinh tế được tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phong trào được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra trong năm 2017.

Để đạt được kết quả trên, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Ban vận động các ấp tăng cường triển khai thực hiện 7 chương trình trong phong trào, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức. Trong đó chú trọng tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, mại dâm, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc , gắn với  thực hiện các tiêu chí về Nông thôn mới kiểu mẫu.Trong năm 2017 xã Xuân Hưng có 8/8 ấp đăng ký ấp văn hóa, có 5.364/5.364 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 100%. Qua bình xét có 5.322/5.364 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 99,22%, có 7/8 ấp giữ vững ấp văn hóa.

 ntt2.jpg

Kết luận tại buổi làm việc ông Nguyễn Trọng Quang - Trưởng đoàn, đã đánh giá cao những kết quả mà xã Xuân Hưng đạt được trong năm 2017. Mong rằng trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong tràoTDĐKXDĐSVH xã  cần phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình làm kinh tế có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực về thực hiện nếp sống văn minh và đặc biệt là thực hiện tốt các tiêu chí về Nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

                                                                                                                     Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​