Suối Cao: triển khai mô hình thư Chúc mừng và trao nhận Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn kết hợp tuyên truyền xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu

 

Nhằm tiếp tục đổi mới lề lối tác phong làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng thân thiện, gần dân, lắng nghe dân, góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện; bắt đầu từ tháng 9/2017, Ủy ban Nhân xã Suối Cao đã 15 lần tổ chức trao “Thư chúc mừng” cho các trường hợp đến đăng ký kết hôn.

Trong những lần trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và chúc mừng, địa phương kết hợp tổ chức tuyên truyền cho các cặp vợ chồng nắm vững 47 chỉ tiêu, 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai; góp phần vào sự phát triển chung trong công tác xây dựng nông thôn mới của toàn xã. Đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy tối đa sự tham gia trực tiếp, vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng dân cư trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần thực hiện phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu. Ngoài ra nói chuyện chuyên đề để các cặp vợ chồng hiểu biết các kiến thức cơ bản về sức khỏe, pháp luật, kĩ năng sống; tổ chức tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho các cặp nam nữ trước khi kết hôn. Đồng thời, các cặp vợ chồng kí cam kết không sinh con thứ 3 và không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc gia đình.


trao KH 1.jpgKH3.JPG

Từ khi thực hiện trao Thư chúc mừng "trăm năm hạnh phúc" cho các cặp vợ chồng đăng ký kết hôn. Hầu hết người dân khi nhận được Thư chúc mừng đều cảm thấy hết sức bất ngờ, vui mừng, phấn khởi vì "việc làm nhỏ - ý nghĩa to" của chính quyền cơ sở.

Việc tổ chức trao thư chúc mừng và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn lồng ghép tuyên truyền BHYT để các căp vợ chồng tham gia mua BHYT hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường… trở thành một trong những hoạt động truyền thông tích cực, ý nghĩa và tác động trực tiếp tới ý thức, nhận thức của mỗi cặp vợ chồng trẻ, để chính họ sẽ là những người tiên phong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình kiểu mẫu sinh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần đưa xã Suối Cao sớm hoàn thành xã nông thôn mới kiêu mẫu trong thời gian tới.


Cán bộ điểm TTKHCN

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​