Một số két quả chủ yếu của tuần lễ cấp cao apec 2017 và những đóng góp của việt nam

 

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 06 - 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng, đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu việc Việt Nam hoàn thành trọng trách nền kinh tế chủ nhà của Năm APEC 2017.

Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tập trung thảo luận chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" của Năm APEC Việt Nam 2017 và nhất trí thống nhất những định hướng lớn nhằm đẩy nhanh hơn nỗ lực hoàn tất các Mục tiêu Bô-go, kết nối các chuỗi cung ứng, củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy các thỏa thuận thương mại khu vực và hướng tới xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); khẳng định quyết tâm thúc đẩy các sáng kiến do chủ nhà Việt Nam đưa ra về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số và tăng cường an ninh lương thực nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.            

Kết thúc Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và Hội nghị AELM-25 đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, với các nội dung quan trọng sau:          '        

Thứ nhất, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Kế hoạch hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội nhằm khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng APEC phát triển bao trùm và tự cường.  

Thứ hai, để nâng cạo chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và năng suất lao động của các nền kinh tế APEC, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Khuôn khổ Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Các định hướng chính sách và biện pháp đề ra trong Khuôn khổ không chỉ đáp ứng quan tâm chung của khu vực mà còn giúp Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đột phá chiến lựợc về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Thứ ba, Hội nghị tập trung thảo luận về các chính sách và biện pháp chiến lược nhằm phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, xanh, bền vững và sáng tạo; phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ; phát triển du lịch bền vững. Việc triển khai những khuôn khổ hợp tác dài hạn của APEC trong những lĩnh vực này sẽ góp phần củng cố vai trò của Diễn đàn là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực và đi đầu với các nỗ lực toàn cầu về phát triển bền vững, như các mục tiêu chung cần đạt được vào năm 2030 mà Liên Hợp quốc đã đê ra.

Thứ tư, Hội nghị tái khẳng định cam kết hoàn tất thực hiện các Mục tiêu Bô- gô về tự do hóa thương mại và đầu tư; thúc đẩy thuận lợi hóa đầu tư, kinh doanh và dịch vụ; tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật; tiếp tục nỗ lực hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Hội nghị hoan nghênh việc thông qua Khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới và Bộ kinh nghiệm điển hình APEC về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, để tạo điều kiện cho APEC khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển của kinh tế mạng, kinh tế số và các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cẫu

Thứ năm, để nâng cao vai trò và vị thế của APEC trong cục diện quốc tế đa tầng nấc, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC hoan nghênh việc thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các quan chức cao cấp trong việc xác định hướng đi và tương lai của Diễn đàn sau năm 2020. Quyết định này cũng thể hiện quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng đọng, gắn kết và thịnh vựợng, trong đó, người dân và doanh nghiệp có vị trí trung tâm.          

Việt Nam vinh dự lần thứ hai đảm nhiệm vai trò nền kinh tế chủ nhà APEC, sau gần 20 năm tham gia APEC. Thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên APEC và các bên đối tác đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của chủ nhà để tạo dựng được những kết quả vững chắc, bảo đảm thành công cho Năm APEC Việt Nam 2017. Các chủ đề và sáng kiến của Việt Nam được các nền kinh tế thành viên APEC, các đối tác và bạn bè quốc tế đánh giá cao và ủng hộ tích cực, bảo đảm vừa thúc đẩy các quan tâm chung của Diễn đàn, vừa đáp ứng thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020.                  

Chúng ta tổ chức thành công tuần lễ cấp cao ẠPEC 2017 là dịp để Việt Nam khẳng định với bạn bè qụốc tế, quyết tâm đổi mới đồng bộ, toàn diện, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cac hoạt động của Năm APEC 2017 sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu tư, du lịch... cho các địa phương và doanh nghiệp.

Lý – BTGHU (Nguồn BTG Trung​ ương) 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​