Một số giải pháp tăng cường công tác an toàn thông tin ở nước ta hiện nay

 

Thời gian gần đây, một số trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bị tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thay đổi nội dung và thu thập thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, năm 2016 có khoảng 145 nghìn cuộc tiến công mạng khác nhau nhằm vào hệ thống thông tin Việt Nam với ba loại hình tiến công chính là: lừa đảo, mã độc và thay đổi giao diện, gây thiệt hại hơn 10.400 tỷ đồng; hơn 10 nghìn trang/cổng thông tin điện tử có tên miền “.vn” bị tiến công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, cài mã độc và có hơn 70% số máy tính bị lây nhiễm; quý I năm 2017 đã có gần 7.700 sự cố tiến công mạng vào các website tại Việt Nam. Một số tin tặc đã tiến công vào hệ thống mạng của Hàng không Việt Nam theo hình thức APT (tiến công có chủ đích) (tháng 7/2016) và một số website của các cảng hàng không như Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa (tháng 3/2017). Nhiều hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt là các cổng, trang thông tin điện tử có nhiều điểm yếu về an toàn thông tin, chưa được áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin phù hợp nên đã dẫn đến tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ, bản quyền trên internet.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng không đảm bảo an toàn thông tin nêu trên là do: Nhận thức của chúng ta về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin cũng như tính chất nguy hiểm từ những âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm trên không gian mạng chưa đầy đủ, dẫn đến chủ quan, sơ hở trong công tác bảo đảm an toàn thông tin. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin quốc gia chưa đồng bộ, hiệu lực thi hành chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin còn sơ hở, chưa theo kịp tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đối với báo điện tử, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, thuê bao di động trả trước, hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

Để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời ngăn chặn, khắc phục kịp thời và hạn chế hậu quả từ các sự cố an toàn thông tin cần tiến hành một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng (Luật số 86/2015/QH13); Luật Cơ yếu (Luật số 05/2011/QH13); Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10); Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị đối với bảo đảm an toàn thông tin.

Thứ ba, tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động phạm tội trên không gian mạng của các chủ thể; xử lý nghiêm mọi hành vi gây mất an toàn thông tin mạng, làm lộ, lọt bí mật nhà nước.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ an toàn thông tin, đồng thời đào tạo, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người sử dụng máy tính về phòng, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng mạng internet hay kết nối di động.

Thứ năm, áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet. Tổ chức quản lý chặt chẽ các tài khoản của các hệ thống thông tin nhằm tránh tình trạng truy cập trái phép vào hệ thống.

 

Cảnh Quý – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

(nguồn BTGTW)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​