Tiền lương đóng BHXH và chế độ BHYT cho người lao động

 

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 810/BHXH-QLT ngày 15/8/2017 hướng dẫn về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động tại các doanh nghiệp nợ BHYT và thủ tục hồ sơ.

Văn bản nói trên được ban hành dựa trên Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, cụ thể như sau:

- Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Phụ cấp lương gồm các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung khác là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. 

Đối với các đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT của người lao động bị từ chối khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở KCB BHYT. Sau khi đơn vị sử dụng lao động đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT thì người lao động được tiếp tục sử dụng thẻ BHYT để KCB, cơ quan BHXH  thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí KCB phát sinh theo quy định trong thời gian thẻ BHYT của người lao động bị từ chối KCB tại các cơ sở KCB BHYT.

Về thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN đối với người tham gia có thời gian đóng trùng nhau; thời hạn giải quyết hồ sơ; các biểu mẫu và cách lập các biểu mẫu, các cơ quan đơn vị có thể truy cập tại địa chỉ https://bhxhdongnai.gov.vn/dichvucong.

Đính kèm Văn bản số 810/BHXH-QLT, Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Ngọc Vy (Phòng Tài chính - Kế hoạch)


MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​