Xuân Hưng thực hiện quyết liệt chỉ tiêu Bảo hiểm y tế cuối năm

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc tại hội nghị giao ban trực tuyến ngày 07/11/2017 về tiến độ thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Để tăng cường trách nhiệm trong hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức cho người dân về công tác BHYT toàn dân. Ngày 10/11/2017, Đảng ủy - UBND xã Xuân Hưng đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thành lập các tổ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Một trong những chỉ tiêu trong lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Hưng còn gặp nhiều khó khăn đó là chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Tính đến ngày 10/11/2017, xã Xuân Hưng mới đạt tỷ lệ 69,26% so với Kế hoạch cả năm. Theo chỉ tiêu huyện giao đến tháng 12/2017 phải đạt tỷ lệ 85% người dân tham gia BHYT.

 

xhhh.jpg

Đ/c Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã đang quán triệt triển khai Kế hoạch

Trong đợt này Đảng ủy - UBND xã đã huy động tất cả cán bộ đảng viên tại cơ quan vào cuộc tham gia ra quân thực hiện, theo đó phân công các đ/c Đảng ủy viên phụ trách địa bàn 8 ấp làm tổ trưởng, cùng với lực lượng cán bộ công chức được phân công hướng về cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể của ấp và 159 tổ nhân dân trên địa bàn xã để vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các quy định của nhà nước, về quyền lợi của người dân được hưởng khi tham gia BHYT. Bên cạnh đó phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn tổ chức phối hợp với Ban nhân dân các ấp đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân tham gia BHYT. Đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực vận động đạt chỉ tiêu hàng tháng. Đối với mỗi cán bộ, công chức được phân công từng địa bàn, UBND xã giao chỉ tiêu mỗi tuần vận động ít nhất được 5 thẻ BHYT, đến cuối tháng 12/2017 trên địa bàn xã phải vận động được 4.108 thẻ BHYT. Ngoài ra UBND xã còn thành lập đoàn tổ chức điều tra hộ gia đình kê khai về số người đã tham gia BHYT, phân công cán bộ rà soát, theo dõi, cập nhật và nắm được số lượng sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để có kế hoạch vận động và có những giải pháp giải quyết đối với những trường hợp khó khăn. Phấn đấu đến tháng 12/2017, xã Xuân Hưng đạt được tỷ lệ 85% người dân tham gia BHYT theo chỉ tiêu huyện giao.

 

                                                                                                                          Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​