Những ngày kỷ niệm trong tháng 11/2017

 

NGÀY QUC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA THÔNG QUA HIẾN PHÁP ĐU TIÊN (09/11/1946 - 09/11/2017)

Ngày 09/11/1946, sau Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (khóa I) (06/01/1946), bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân ch Cộng hòa đã được Quốc hội (khóa I) biểu quyết thông qua. Bản Hiến pháp ghi rõ: “Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dán chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu và chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Nhân dân trực tiếp bầu ra ngưòi đại diện cho mình ở Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội, theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Sau này, Quốc hội nước ta còn thông qua các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và năm 2013, kể thừa, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cùa đất nước trong từng giai đoạn của cách mạng.

NGÀY SINH NHẠC SỸ VĂN CAO (15/11/1923 - 15/11/2017)

Xuất thân trong một gia đình viên chức, nhạc sĩ Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15/11/1923 tại Lạch Tray (nay là phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Quê gốc ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông mất ngày 10/7/1995 tại Hà Nội. Sinh thời, ông sáng tác nhiều ca khúc, làm thơ, viết truyện, vẽ tranh. Đặc biệt tác phẩm Cuộc khiêu vũ những người tự tử được đánh giá cao và gây chấn động dư luận. Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức chọn Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao làm Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhạc sĩ Văn Cao là một người nghệ sĩ đa tài, có nhiều tình cảm sâu nặng dành cho quê hương, đất nước. Văn Cao xứng đáng là một tác gia lớn của nền âm nhạc nước nhà, là niềm tự hào của dân tộc, với những giai điệu đi cùng năm tháng.

NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2017)

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có những tên gọi khác nhau như: Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương, Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội (tức Mặt trận Việt Minh)... Ngày 31/01 đến 04/02/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đưọc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất 03 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (mới). Chỉ thị ngày 18/11/1930 là Văn kiện đầu tiên của Đảng thể hiện nội dung tương đối toàn diện về Mặt trận Dân tộc thống nhất. Chính vì vậy, ngày 26/3/1986, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định lấy ngày 18/11/1930 làm ngày kỳ niệm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 Lịch sử ra đời ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 gắn liền với lịch sử của một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ trên thế giới.

Tháng 7-1946 Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục được thành lập. Trụ sở đặt tại Paris- Pháp, sau chuyển sang Áo rồi sang Tiệp khắc và từ năm 1977 trụ sở đặt tại Berlin- Đức.

Năm 1949 tại hội nghị ở Vác-xa-va thủ đô Ba Lan, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục xây dựng một bản Hiến chương các nhà giáo.

Tháng 7-1953 Công đoàn giáo dục Việt Nam được gia nhập tổ chức quốc tế này.

Tháng 8-1954 tổ chức công đoàn của các nhà giáo tiến bộ và cách mạng trên thế giới đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương các nhà giáo”,  gồm 15 chương trong đó có một số nội dung chủ yếu là:

- Đấu tranh chống lại các quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học.

- Đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của các nhà giáo.

- Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt nêu cao nghề dạy học.

Từ 26 đến 30-8-1957 tại Vác-xa-va thủ đô Ba Lan, hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 đã quyết định lấy ngày 20-11 hằng năm là ngày “Hiến chương các nhà giáo”

 Ở Việt Nam, Ngày 20-11-1958 lần đầu tiên ngày “Hiến chương quốc tế các nhà giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta.

Đất nước thống nhất, ngày 20-11 đã được tổ chức rộng rãi trong cả nước và dần dần trở thành ngày truyền thống của nhà giáo Việt Nam. Do tính chất và mục đích của tổ chức ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” là để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng CNXH; để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng bộ trưởng đã ra quyết định số 167-HĐBT ngày 28-9-1982: “hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày nhà giáo Việt Nam”. Và ngày 20-11-1982, Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình Hà Nội.

NGÀY KHỞI NGHĨA NAM KỲ (23/11/1940 - 23/11/2017)

Đêm 22, rạng ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ với khí thế và qui mô chưa từng có. Cả nông thôn Nam bộ rung chuyển. Từ Biên Hòa đến Cà Mau, 18 tỉnh nổi dậy cướp chính quyền. Nhiều đồn bót của địch bị hạ, chính quyền địch ờ một số quận, xã hoang mang, tan rã. Vì điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi nên cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Tháng 12/1940, Đàng bộ Nam kỳ họp ở Bà Quẹo (Gia Định) quyết định rút lui để tránh tổn thất, đưa lực lượng còn lại xây dựng căn cứ u Minh và Đồng Tháp Mười. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam kỳ là những tiếng súng báo hiệu mở đầu cho thắng lọ i vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta.

THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

(23/11/1946 - 23/11/2017)

Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam tổ chức lần thứ nhất tại đỉnh làng Thanh Ẩm, xã Vân Đình, huyện ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Th đô Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình – hữu nghị. Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu cần thiết của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, phục vụ kịp thời cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Lý – BTG Huy​ện ủy

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​