Hội liên hiệp phụ nữ huyện giám sát theo QĐ 217

 

Thực hiện giám sát theo quyết định 217-QĐ/TW. Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện Xuân Lộc cùng các đơn vị liên quan gồm: Trung tâm đào tạo nghề Huyện; ban đại diện vì sự tiến bộ của Huyện đã có buổi giám sát kết quả 1 năm thực hiện quyết định 1956/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; QĐ 2577/QĐUBND Tỉnh Đồng Nai về đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; hoạt động các địa chỉ tại cộng đồng trên địa bàn xã Xuân Phú.

file dung2.BMP

Theo báo cáo của UBNd xã Xuân Phú: Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong năm 2017, UBND xã Xuân Phú đã phối hợp với trung tâm dạy nghề Huyện tổ chức 2 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y cho 70 lao động nông thôn, đạt 140% kế hoạch. Nhìn chung sau đào tạo đa số học viên đã có việc làm ổn định tạo thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội. Đối với công tác triển khai thành lập địa chỉ tin cậy tại địa phương. Đến nay xã đã thành lập được 6 địa chỉ tin cậy tại 3 nhà văn hóa; 2 địa chỉ tại nhà thành viên ban chủ nhiệm và 1 địa chỉ tại chốt nữ dân phòng. Các địa chỉ tin cậy cộng đồng đã kịp thời đại diện, bênh vực cho nhiều trường hợp phụ nữ, trẻ em, đối tượng yếu thế bị bạo hành, tư vấn, giải quyết các mâu thuẫn bất hòa trong hôn nhân gia đình; trợ giúp nạn nhân bị bạo hành có nơi tạm lánh và đề xuất can thiệp bằng pháp lý cho các đối tượng.

file dung1.BMP

Tịa buổi giám sát UBND xã đã kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị Huyện tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em và ban chủ nhiệm đối với các địa chỉ tin cậy để nắm rõ các quy định nghiệp vụ trong quá trình tư vấn, hỗ trợ các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

                                                                 

                                                 Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​