Giám sát công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

 

Chiều ngày 2/11, Ban kinh tế, xã hội Hội đồng nhân dân Huyện Xuân Lộc đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện công tác xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn xã Xuân Trường.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Trường. Đầu năm 2017 toàn xã có 76 hộ nghèo. Trong đó 18 hộ nghèo A và 58 hộ nghèo B. Qua công tác rà soát và xét chọn đối tượng UBNd xã đã chọn ra 10 hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà. Theo đó thông qua nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ đầu năm đến nay UBND xã đã thực hiện xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với số tiền 527 triệu đồng. Ngoài ra còn thực hiện sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 40 triệu đồng. Nhìn chung trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát xây dựng luôn được địa phương chú trọng nên chất lượng nhà ở được đảm bảo, việc công khai kinh phí  hỗ trợ đã hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ.

cho ho ngheo.BMPcho ho ngheo1.BMP

Phát biểu tại buổi giám sát. Ban kinh tế, xã hội Hội đồng nhân dân Huyện đánh giá cao kết quả quả thực hiện công tác xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn xã Xuân Trường. Đồng thời lưu ý thời gian tới. UBNd xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác rà soát và bình xét đối tượng chọn ra đối tượng ưu tiên; chú ý có giải pháp thiết thực đối với các đối tượng là hộ nghèo nằm trong diện được hỗ trợ mà chưa có đất để xây dựng nhà.

 

                                                            Tuệ Lâm  

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​