Tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ nông dân cơ sở

 

Sáng ngày 6/11, Hội Nông dân huyện Xuân Lộc phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ hội nông dân cơ sở của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2017.

23336434_692558074282481_1440501400_o.jpg

Trong thời gian 5 ngày (từ 6-10/11), cán bộ Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn huyện được triển khai một số nội dung: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật khuyến nông trên cây trồng và vật nuôi; kỹ thuật chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh cho bò, dê; kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn trên cây thanh long ruột đỏ; kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây bắp, lúa, mì, rau và công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong sản xuất chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, giới thiệu những mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Qua lớp tập huấn này, nhằm giúp cho cán bộ Hội cơ sở nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất kinh doanh của địa phương. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến hội viên nông dân về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản x​uất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.  

                                                                     Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​