HĐND huyện khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường

 

Sáng ngày 31/10, Hội đồng nhân dân Huyện Xuân Lộc khóa VI tổ chức kỳ họp thứ năm, kỳ họp bất thường nhằm thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Huyện đến năm 2020; tờ trình về mức hỗ trợ ngân sách Huyện để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao Ấp, khu phố trên địa bàn Huyện.

Tại kỳ họp, sau khi nghe đại diện UBND Huyện Xuân Lộc báo cáo với HĐND Huyện về tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Huyện đến năm 2020; tờ trình về hỗ trợ ngân sách Huyện để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao Ấp, khu phố. Các đại biểu đã thảo luận các báo cáo và tờ trình. Đồng thời thống nhất nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Huyện Xuân Lộc đến năm 2020, Theo đó tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn Huyện là 72 ngàn 486 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp 57 ngàn 146 ha; đất phi nông nghiệp 15 ngàn 339 ha.

ky hop bat thuong2.BMPky hop bat thuong1.BMP 

Kỳ họp cũng đã quyết nghị về mức hỗ trợ ngân sách Huyện để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao Ấp, khu phố trên địa bàn Huyện. Cụ thể ngân sách Huyện hỗ trợ để xây dựng 1 nhà văn hóa, khu thể thao ấp khu phố là 700 triệu đồng, còn lại ngân sách xã hỗ trợ và vận động nhân dân đóng góp thanh toán chi phí quản lí dự án; chi phí tư vấn, các khoản bồi thường do thu hồi đất và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của nhà văn hóa, khu thể thao ấp, khu phố
ky hop bat thuong4.BMPky hop bat thuong.BMP 


                                              Tuệ Lâm 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​