Tăng cường tuyên truyền về năm APEC Việt Nam 2017 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân

 

Năm 2017 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn về đẩy mạnh tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể huyện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về diễn đàn APEC nói chung và các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên của APEC; giúp tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế. Riêng với Đài truyền thanh huyện yêu cầu cần mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài về các hoạt động trong năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt chú trọng các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6-11/11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, công tác Tuyên truyền APEC 2017 cần bảo đảm các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể thực hiện một số khẩu hiệu tuyên truyền trực quan như: “Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!”; “Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!”; “ Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Năm APEC Việt Nam 2017!”; “Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!”; “Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!” v.v....Lý –BTG HU

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​