Giáo dục Xuân Lộc tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

 

Nhằm đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và  đánh giá học sinh theo hướng, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; ngày 6-10-2017 Phòng GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị chuyên đề chuyên môn cho đội ngũ CBQL và giáo viên tiểu học.

Cùng với đó, các trường tiểu học được khuyến khích  đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; và năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề phù hợp với nội dung bài học.

Chuyende1.JPG 

Chuyên đề lần này, Phòng GD đã tập trung vào việc thực hành giảng dạy 2 tiết học cụ thể do giáo viên TH Chu Văn An và TH Kim Đồng phụ trách. Ở các tiết học thử nghiệm này, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm. Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng.

Chuyende2.JPG 

Được biết, việc đổi mới phương pháp dạy học đồng bộ với cách tổ chức đánh giá học sinh được Sở GD-ĐT tập trung chỉ đạo thực hiện và xem đó là nhiệm vụ trong tâm của năm học 2017-2018.

 

Ngọc Trác 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​