Xuân Lộc quyết tâm hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

 

Sáng 06/10 Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa 6 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017. 

Trong 9 tháng đầu năm 2017, nền kinh tế huyện Xuân Lộc tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn ước đạt trên 13.799 tỷ đồng, tăng 8,97% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 196 tỷ 571 triệu đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý trên lĩnh vực nông nghiệp Huyện đã triển khai thực hiện phát triển các loại cây trồng có hiệu quả. Kết quả đã chuyển đổi 279ha điều, 315ha cà phê sang trồng 226ha hồ tiêu, 65ha xoài 125ha cam quýt bưởi.... Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng được huyện chú trọng thực hiện. Đến nay các xã điểm được Huyện chọn hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 đều đạt từ 39 đến 43 chỉ tiêu trên tổng số 47 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí kiểu mẫu của Tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, ngành giáo dục và y tế của huyện tiếp tục có bước chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới và từng bước đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao sức chiến đấu và tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng.

NTMKM.BMP

Trong 3 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung xây dựng đạt hiệu quả cao các chương trình phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020; Tập trung thực hiện các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Đồng thời quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

 

Lê Tùng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​