Bộ máy quản lý trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng còn cồng kềnh

 

Sáng ngày 6/10, Đoàn giám sát Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát  về hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Theo báo cáo của UBND Huyện Xuân Lộc: Hiện nay  toàn huyện có 112 thiết chế văn hóa gồm 14 trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã, 05 thiết chế văn hóa cấp huyện, 02 nhà văn hóa dân tộc Chơro, 91 nhà văn hóa khu, ấp.  Nhìn chung, hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả, các nhà văn hóa khu ấp được trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân trên địa bàn. Trong năm, huyện  bố trí  phân bổ trên 350 triệu đồng để trang bị thêm cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa khu ấp và các trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã, đồng thời đầu tư xây dựng các dụng cụ luyện tập thể dục ngoài trời, các sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông để đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao cho người dân địa phương.

THE THAO2.BMP 
Tuy nhiên, tại buổi giám sát địa phương cũng cho biết hiện mức bố trí kinh phí  cho hoạt động của các tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã, thị trấn còn thấp, chưa đủ để đáp ứng các nhu cầu dẫn đến hoạt động của các thiết chế văn hóa còn hạn hẹp, chưa phong phú;  định mức nhân sự đối với các trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã còn cồng kềnh gây lãng phí; tỉnh cần phân nhiệm cụ thể cho từng cán bộ quản lý nhà văn hóa ấp, khu phố để tránh chống chéo nhằm mang lại hiệu quả hơn trong hoạt động… 
THE THAO1.BMPTHE THAO.BMP

Ghi nhận những đóng góp của địa phương, Đoàn giám sát Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh sẽ có ý kiến kiến nghị với UBND Tỉnh để  nghiên cứu, xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

                                                                                                Hồng Lam

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​