Phụ nữ xã Xuân Hiệp chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Hiệp đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; Huy động được sức mạnh của 1.856 hội viên phụ nữ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã, hàng năm Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động, phong trào của Hội gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng thực hiện Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ hiến đất, góp ngày công, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.    

Để chị em tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu một cách hiệu quả, thông qua các buổi sinh hoạt, Hội LHPN xã đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chị em về mục đích, ý nghĩa Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các hộ gia đình hội viên đã tự nguyện hiến đất, hiến vườn, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội tăng cường kết hợp đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong hệ thống Hội. Hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện để dạy nghề cho chị em phụ nữ như trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn…, vận động chị em tiết kiệm góp vốn cho chị em vay quay vòng để sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh buôn bán… Hội LHPN xã còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thành lập 03 tổ tại ấp Tân Tiến với tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng giải quyết cho chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Hội tập trung vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, xây dựng các mô hình như tuyến đường tự quản, nuôi heo đất, hủ gạo tình thương, những tấm lòng vàng… Quan tâm giáo dục văn hoá ứng xử, nuôi, dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc,… Thông qua hoạt động này, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương, hiện có 3.469 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”.


 

phụ nữ xã tham gia dọn vệ sinh tuyến đường tự quản.png

Ảnh: Phụ nữ xã tham gia dọn vệ sinh tại tuyến đường tự quản


Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai đã đem lại nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; Cán bộ và hội viên phụ nữ xã Xuân Hiệp đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và tích cực hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Đến nay xã Xuân Hiệp đã đạt được 37/47 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn Xuân Hiệp thực sự khởi sắc.

Hội LHPN xã cùng với địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu để mọi người nhận thức và tự giác thực hiện. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ gương mẫu tham gia đóng góp các nguồn lực sẵn có để cùng nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.


Điểm TT KH&CN xã Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​