Hội nghị tập huấn tuyên tryền pháp luật về phòng chống mua ban người

 

Ngày 20/9/2017 huyện Xuân lộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 với nội dung về Luật Phòng, chống tội phạm mua bán người, cho hơn 110 đối tượng là chủ tịch, trưởng khu ấp, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, tuyên truyền viên, hòa giải viên các xã thị trấn trên địa bàn huyện..

mua bán người 2.BMPmua bán người 3.BMP

Tại hội nghị, các đồng chí đã nghe các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến, giới thiệu những quy định của pháp luật về Phòng, chống tội phạm mua bán người, tình hình tội phạm hiện nay trên địa bàn tỉnh. Cụ thể trong 5 năm tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh đã được các lực lượng chức năng phát hiện 7 vụ trong đó 3 v mua bán, chiếm đoạt trẻ em, 4 vụ mua bán phụ nữ, bắt 9 đối tượng phạm tội.

Qua hội nghị, các đồng chí được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân về cách phòng và chống loại tội phạm nguy hiểm này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện.


                                                                                                            TRỌNG HOÀI

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​