Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của ubnd tỉnh đồng nai

 

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy định gồm 06 chương, 19 Điều. Trong đó những điểm cần lưu ý:

          1. Phần mềm một cửa bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau:

          - Quản lý toàn bộ hoạt động tiếp nhận, in phiếu hướng dẫn, giấy biên nhận, kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; Chuẩn hóa các thủ tục, hồ sơ; đưa mã số, mã vạch vào quản lý, theo dõi, tìm kiếm kết quả;

          - Cho phép triển khai dịch vụ công mức độ 03 và 04 trên Cổng/Trang thông tin điện tử.

          2. Công khai thủ tục hành chính; công khai thông tin nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tổ chức thu thập ý kiến, góp ý  

          - Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc niêm yết thủ tục hành chính phải công khai, đầy đủ, rõ ràng trên bảng niêm yết thủ tục, bàn viết hồ sơ, trên màn hình cảm ứng tra cứu.

- Công khai số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của bộ phận, cá nhân được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cơ quan; số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ (061.3941833, cchc@dongnai.gov.vn); Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp (061.3842244, ks.tthc@dongnai.gov.vn) tại bảng niêm yết thủ tục hành chính và in vào bên dưới lề Phiếu biên nhận hồ sơ.

- Việc tổ chức thu thập ý kiến, góp ý của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính được quy định 03 hình thức: Sổ góp ý, phiếu khảo sát ý kiến người dân và hộp thư góp ý.

          3. Bổ sung hồ sơ không quá một lần:

          Quy định chung về nguyên tắc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả phải bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan.

          4. Xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hạn

          Theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định do lỗi của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi nhận hồ sơ hoặc đối với hồ sơ quá hạn giải quyết thì cơ quan, đơn vị phải làm văn bản xin lỗi.

          Ngoài ra, Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND còn quy định về bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức; Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức và 05 loại biểu mẫu áp dụng (Phiếu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, Phiếu bổ sung hồ sơ, Phiếu biên nhận hồ sơ, Phiếu luân chuyển hồ sơ, Sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ).​ 

 

                                                Nguyễn Ngọc Bé - PVP HĐND và UBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​