Xuân Lộc hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện nâng cao chất lượng huyện đạt chuấn NTM

 

Sáng ngày 31/8, UBND Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 13- NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về “ Nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020”, thực trạng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn Huyện.

Thực hiện nâng cao chất lượng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Trong thời gian Huyện Xuân Lộc đã chú trọng phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện dự án cây con chủ lực, đầu tư lưới điện đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp từ đó góp phần nâng thu nhập người dân của người dân. Cụ thể giá trị sản xuất nông nghiệp trong 2 năm 2015- 2016 là 5,2% , tăng cao so với năm 2014. Công tác vận động người dân tham gia BHYT; sử dụng nước sạch, đăng ký thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an toàn…cũng được Huyện tăng cường và quan tâm đúng mức. Đặc biệt thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay các xã trên địa bàn Huyện đều thực hiện đạt bình quân 30/40 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nâng cao và 35/47 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: Tính đến nay Huyện mới chỉ có 2/5 xã  được UBNd Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, việc thực hiện chuỗi liên kết còn chậm; chỉ tiêu bảo hiểm y tế và nước sạch ở một số xã có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao…

to chuc hoi nghi.BMP

Để thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Đảng bộ huyện theo đúng lộ trình đã đề ra, lãnh đạo huyện yêu các xã cần phải xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể các tiêu chí, định kỳ có họp đánh giá tiến độ công việc. Tích cực vận động xây dựng các chuỗi liên kết,đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Đồng thời vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế..

to chuc hoi nghi 3.BMPto chuc hoi nghi 2.BMP 

 
             Theo kế hoạch, năm 2017 Huyện Xuân Lộc tiếp tục hướng dẫn 2 xã Xuân Định, Xuân Thọ sà soát đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời dự kiến 3 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu gồm Bảo Hòa, Xuân Hiệp và Suối Cát. Đối với các xã còn lại phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.                                                              
Như Trang

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​