Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

 

Ngày 08/8/2017, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng PC 67 và Phòng PA 88 Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017, tại hội trường UBND xã Xuân Trường. Dự hội nghị có Trung tá - Phó Trưởng phòng PA 88 Công an tỉnh, ông Đinh Tiến Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể xã và hơn 100 người dân trên địa bàn xã tham dự.

toàn cảnh hội nghị.jpg

Tại hội nghị, đã được nghe các báo cáo viên của tỉnh tuyên truyền về các chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện trên điạ bàn, âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp khiếu nại, kích động gây rối làm mất trật tự an toàn xã hội của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới giao thông đường bộ, việc sang tên xe chính chủ và xử phạt xe không chính chủ.

Đồng thời, tuyên truyền về đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, gồm 07 chương, 106 điều. Luật bổ sung các khái niệm mới về bảo vệ trẻ em như: chăm sóc thay thế, người chăm sóc trẻ em, xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, bảo lực trẻ em, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em. Những khái niệm mới này nhằm thống nhất nhận thức, tạo cơ sở chuẩn mực pháp lý trong việc đánh giá các hành vi của xã hội trước thực tiễn hiện nay.

Bên cạnh, nói rõ về Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2017, gồm 06 chương và 46 điều, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, gồm 09 chương và 133 điều. So với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, chương này có những điểm mới bổ sung cơ bản sau: sửa đổi quy định về nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh về chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, trách nhiệm của cá nhân tổ chức, nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình; sửa đổi bổ sung các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; bổ sung các hành vi bị cấm, bổ sung quy định giải thích một số từ ngữ, không cấm kết hôn đồng giới, nâng độ tuổi kết hôn, chính thức cho phép mang thai hộ, về chế độ tài sản của vợ chồng khi kết hôn, quy định thêm đối tượng được yêu cầu giải quyết ly hôn và một số bổ sung quan trọng khác liên quan đến ly hôn.

Ngoài ra, tuyên truyền một số chính sách dân tộc của Trung ương và địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/216 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số"; các chính sách khác của tỉnh Đồng Nai và tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, nhằm nâng cao nhận thức trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Từ đó giúp người dân nắm và hiểu rõ hơn về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phổ biến kịp thời nội dung các văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​