Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách chăm sóc người có công

 

Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9 triệu người có công với cách mạng, trong đó gần 9.000 người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945; gần 1,2 triệu liệt sĩ, trên 600 nghìn thương binh và người hường chính sách như thương binh, 40.000 người hưởng thương binh loại B; 111.000 người hoạt động kháng chiên, hoạt động cách mạng bị bắt tù đày; trên 127 nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng; gân 1.300 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động... Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương và nhân dân cả nước đã làm tôt công tác đên ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách người có công (98,5% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống băng và cao hơn mức sông trung bình của cộng đông dân cư nơi cư trú), trong đó, nhiều chính sách mang lại hiệu quả, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyen thống “Hiếu nghĩa bác ái” của dân tộc ta băng những việc làm cụ thể, thiết thực:

Hoạt động xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa: Trong 10 năm (2007 - 2016), cả nước đã xây mới gần 90.000 và sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa: Từ năm 2007 đến nay, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 3.481,76 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương 41,36 tỷ đông, quỹ địa phương 3.440,4 tỷ đông. Hoạt động tặng sổ tiêt kiệm tình nghĩa: Các cơ quan chức năng đã tặng 159.000 sô tiết kiệm tình nghĩa cho người có công trị giá gần 995 tỷ đồng. Công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ; xác định danh tính liệt sĩ; xây dựng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, các công trình tưởng niệm liệt sĩ được chủ động, đạt kêt quả tích cực. Hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sĩ; trong 5 năm qua, đã tô chức tìm kiếm, quy tập được 75.000 hài cot liệt sĩ; đã xác định danh tính của 3.423 liệt sĩ cho gia đình thân nhân liệt sĩ...

Tuy nhiên, công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách với người có công vẫn còn những hạn chể, như: Việc tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách chưa sâu rộng, kịp thời; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một sổ cấp ủy, chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế; nguyên tắc, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách một số nơi còn chậm, thiếu công khai, dân chủ; một số chế độ trợ cấp ưu đãi còn thấp...

Để tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách chăm sóc người có công, trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triên khai thực hiện chế độ, chính sách với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài.

Thứ hai, đẩy nhanh việc giải quyết tồn đọng hồ sơ xác nhận người có công, đảm bảo xác nhận đúng đối tượng và hạn chế hồ sơ giả; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỷ ở trong và ngoài nước; xây dựng cơ sở dữ liệu vê liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động toàn xã hội tham gia chung tay, góp sức chăm sóc người có công và hoạt động đền ơn đáp nghĩa để đến năm 2020, phấn đấu đạt 100% hộ người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin, truyền thông để đông đảo người dân hiểu rõ và thực hiện tot chính sách vê người có công và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

Lý – BTG Huyện ủy

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​