Kết quả thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm 2017

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chung của tỉnh và cả nước, nhất là tình hình thời tiết bất thường, giá cả biến động làm ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi… nhưng với sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng bộ huyện đạt được những kết quả quan trọng.

1- Kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế: Giá trị sản xuất xã hội (GSS năm 2010) 9.730,5 tỷ đồng, đạt 49,44% kế hoạch, tăng 8,59% so với cùng kỳ cụ thể như sau:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp:

Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh năm 2010) 3.457,63 tỷ đồng, đạt 58,34% kế hoạch, tăng 3,48% so với cùng kỳ, trong đó: trồng trọt 1.812,4 tỷ đồng, đạt 60,16% KH; chăn nuôi 1.535,1 tỷ đồng, đạt 55,57% KH, tăng 8,51%; dịch vụ nông nghiệp 110,1 tỷ đồng, đạt 72,59% KH, tăng 4,46% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất lâm nghiệp 41,9 tỷ đồng, đạt 51,25% KH, tăng 11,44%.

Kết quả gieo trồng cây ngắn ngày là 27.441,3 ha, đạt 67,59%KH, giảm 526,7 ha so với cùng kỳ. Về cây lâu năm đã thực hiện được 26.712 ha, giảm 43 ha so với cùng kỳ, trong đó, Cây điều 9.002,1 ha, giảm 459,8 ha so với cùng kỳ; cây tiêu 3.586,3 ha, tăng 376,3 ha so với cùng kỳ; cây xoài 2.060 ha, tăng 90 ha so với cùng kỳ...

- Về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể: Đã củng cố, kiện toàn, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 697 trang trại, 39 HTX (còn 05 HTX đang đề nghị chuyển sang loại hình doanh nghiệp), 48 tổ hợp tác, 381 câu lạc bộ năng suất cao (giảm 22 CLB do sáp nhập và giải thể). Đồng thời ban hành tài liệu tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và những lợi ích khi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia dự án chuỗi liên kết sản xuất mang lại để nhân dân biết và chủ động tham gia.

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Đến nay, các xã đã đánh giá thực trạng nông thôn mới so với Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đang xây dựng kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020. Qua rà soát, tiến độ đạt được so với Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu như sau: xã Xuân Định đạt 43/47 chỉ tiêu, 16/19 tiêu chí; Xuân Thọ đạt 43/47 chỉ tiêu, 16/19 tiêu chí; Suối Cát đạt 43/47 chỉ tiêu, 16/19 tiêu chí; Bảo Hòa đạt 36/47 chỉ tiêu, 13/19 tiêu chí; Xuân Hiệp đạt 35/47 chỉ tiêu, 14/19 tiêu chí; Suối Cao đạt 39/47 chỉ tiêu, 10/19 tiêu chí; Xuân Phú đạt 34/47 chỉ tiêu, 13/19 tiêu chí; Lang Minh đạt 37/47 chỉ tiêu, 13/19 tiêu chí; Xuân Tâm đạt 37/47 chỉ tiêu, 11/19 tiêu chí; Xuân Bắc đạt 30/47 chỉ tiêu, 9/19 tiêu chí; Xuân Thành đạt 34/47 chỉ tiêu, 12/19 tiêu chí; Xuân Trường đạt 37/47 chỉ tiêu, 13/19 tiêu chí; Xuân Hòa đạt 30/47 chỉ tiêu, 11/19 tiêu chí; Xuân Hưng đạt 34/47 chỉ tiêu, 12/19 tiêu chí.

- Công nghiệp- TTCN: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (GSS năm 2010) 4.141 tỷ đồng, đạt 50,02% KH, tăng 9,03% so với cùng kỳ (giá hiện hành 6.979,7 tỷ đồng, đạt 42,14% kế hoạch năm, tăng 15,4% so với cùng kỳ).

- Thương mại- du lịch và khoa học công nghệ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 5.323,9 tỷ đồng, đạt 50,10% KH, tăng 14,03% so với cùng kỳ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để góp phần bình ổn giá cả, nhất là đối với 16 mặt hàng bình ổn giá và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Xây dựng và triển khai thực hiện dự án “Duy trì và phát triển hoạt động 14 điểm thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2017.

- Tài chính ngân sách: Công tác thu, chi ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn 134.177 triệu đồng, đạt 77,56% KH, bằng 125,3% so với cùng kỳ (thu cân đối ngân sách 122.219 triệu đồng, đạt 71% dự toán). Chi ngân sách 360.487 triệu đồng, đạt 50,42% dự toán, bằng 112,61% so với cùng kỳ.

- Về hoạt động ngân hàng:

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Doanh số cho vay 650 tỷ đồng; dư nợ 1.200 tỷ đồng (cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn), đạt 99,42% KH, tăng 12% so với cùng kỳ.

+ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.990 hộ vay với số tiền 26.140 triệu đồng (trong đó có 450 hộ nghèo và cận nghèo vay 13.550 triệu đồng); tổng dư nợ 236.660 triệu đồng với 13.170 hộ vay. Nợ quá hạn 1.180 triệu đồng, chiếm 0,5 % tổng dư nợ với 152 hộ vay.

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Trong 6 tháng đầu năm đã cấp cho 95 hộ dân 106 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 117 thửa, tổng diện tích 38,45 ha; lũy kế đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 48.913 hộ (gồm 57.961 giấy, 178.495 thửa với tổng diện tích 40.573 ha). Vận động được 7.815 hộ, lũy kế có 24.895 hộ đăng ký thu gom rác thải, bằng 49,38% tổng số hộ dân toàn huyện. Tổ chức tái kiểm tra 38 trang trại chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường (có 27/38 trang trại đã và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải như cam kết với cơ quan chức năng; 11/38 trang trại còn lại chưa thực hiện) huyện đã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét xử lý 11 trường hợp này.

2- Kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa- xã hội:

Trong 6 tháng đầu năm cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Cụ thể:

 - Lĩnh vực VH- TT: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu năm 2017, mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước trong 6 tháng đầu năm. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là đầu tư trang thiết bị, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Nhà văn hóa khu, ấp, Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã (đã đầu tư và đưa vào sử dụng 02 hoa viên cùng trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao tại các xã Xuân Hiệp, Xuân Trường với kinh phí trên 01 tỷ đồng; trang bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại 12 xã với kinh phí 425 triệu đồng; đầu tư 02 nhà tập luyện môn cầu lông tại xã Xuân Thọ và Xuân Bắc); từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

- Lĩnh vực y tế- dân số KHHGĐ- chăm sóc và bảo vệ trẻ em: Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình Y tế - Dân số, đã tiêm chủng 08 loại vắc xin cho 1.457 trẻ em dưới 01 tuổi, đạt 37,5%KH và tiêm uốn ván cho 1.842 phụ nữ có thai, đạt 47,4%KH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với một số dịch bệnh nguy hiểm như: sởi, sốt xuất huyết, cúm A (H1N1, H5N1, H7N9…), tay- chân- miệng, tiêu chảy cấp. Đã khám và điều trị bệnh cho 85.553 lượt người. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở; các chi bộ khu, ấp; các tổ chức đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,27% dân số toàn huyện.

- Lĩnh vực giáo dục: Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường lớp, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị dạy học và xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2017 (có 04 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, lũy kế 60/73 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 82,19%). Tổ chức tổng kết năm học 2016 - 2017; tổ chức cho các thí sinh thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học; kết quả có 405/507 giáo viên được công nhận (tỷ lệ 79,9%). Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn giải toán trên máy tính cầm tay, có 18/21 học sinh đạt giải.

- Lĩnh vực LĐ-TBXH: thực hiện đúng quy định các khoản trả trợ cấp thường xuyên, đột xuất, l, tết cho các hộ gia đình chính sách, người có công và bảo trợ xã hội theo quy định; Giải quyết việc làm cho 3.775 lao động, đạt 53,9% KH; xét duyệt đăng ký sử dụng 255 lao động cho 20 doanh nghiệp. Mở 15 lớp dạy nghề ngắn hạn nông thôn cho 473 học viên, đạt 59,13% so kế hoạch.

- Cấp 5.883 thẻ BHYT cho người nghèo, 1.003 thẻ BHYT cho người cận nghèo năm 2017. Xây dựng 14 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Vận động 11.436 phần quà, trị giá 4,234 tỷ đồng để tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ dân tộc thiểu số và hộ vừa mới thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2016 có điều kiện đón tết. Triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo mô hình nuôi bò sinh sản năm 2017 cho 59 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số 1.444 triệu đồng.

3- Lĩnh vực quốc phòng- an ninh:

Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 29 vụ, tăng 03 vụ so với cùng kỳ (làm chết 02 người, bị thương 02 người); phạm pháp về kinh tế chưa phát hiện, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; phát hiện 08 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, tăng 02 vụ so với cùng kỳ; tệ nạn xã hội phát hiện 09 vụ đánh bạc, bằng so với cùng kỳ và 02 vụ - 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Về tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 12 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ, hậu quả làm chết 10 người, bị thương 07 người (tăng 03 người chết, tăng 02 người bị thương). Trong đó tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến đường Quốc lộ 1A (11/12 vụ).

Thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017, cụ thể đã giao 300/300 quân, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 5% (15/300 thanh niên).

4- Hoạt động nhà nước:

- HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát trên các lĩnh vực KTXH, đặc biệt là công tác chăm lo tết, thực hiện các chính sách đối với người có công, xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục trên địa bàn huyện, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, công tác thi hành án dân sự...Phát huy vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước của UBND từ huyện đến cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành giải quyết công việc theo quy định pháp luật.

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy trì, Toàn huyện đã tiếp 364 lượt người (cấp huyện 225 lượt, cấp xã 139 lượt); đã tiếp nhận và giải quyết 212 vụ việc qua tiếp công dân. Tiếp nhận 235 đơn (12 khiếu nại, 223 phản ánh, kiến nghị) của công dân, đã giải quyết xong 191 đơn, còn 44 đơn đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

5- Công tác dân vận:

- Hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022 đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội, kế hoạch tham gia xây dựng nâng chất nông thôn mới.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp giới thiệu 304 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, có 114 đ/c được kết nạp vào Đảng. Các đoàn thể đã phát triển được 3.449 ĐV, HV.

6- Công tác xây dựng Đảng:

Đã tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2017. Tiếp tục duy trì việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) và thực hiện quy chế nêu gương theo Quy định 101- QĐ/TW, Đề án của BCH Đảng bộ Tỉnh.

- Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, các sự kiện chính trị… được tập trung thực hiện kịp thời, chất lượng, số lượng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ tham gia học tập bình quân trong đảng viên đạt 99%; đoàn viên, hội viên đạt 71%.

- Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển và điều động cán bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc; công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã kết nạp được 163 trung kiên, nâng tổng số trung kiên toàn huyện lên 794 đ/c, gấp 2,25 lần so với tổng số đảng viên mà Đảng bộ huyện phải kết nạp trong năm 2017 (794/353 đồng chí); kết nạp 114 đảng viên mới, đạt 2,42% so với chỉ tiêu đề ra (NQ: 7-8%), trong đó có 90/114 đ/c là đoàn viên, chiếm 78,95%.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy của UBKT các cấp được tăng cường nhằm không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ban hành kế hoạch về tự kiểm tra của tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng 06 tháng đầu năm 2017 và một số nội dung chuyên đề; tiến hành giám sát đối với 04 đảng ủy cơ sở, 4 đồng chí là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới.

7- Những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện trong 6 tháng đầu năm 2017:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể:

- Việc nâng chất nông thôn mới mặc dù được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí như xây dựng đường giao thông, xây dựng tuyến đường "sáng, xanh, sạch, đẹp", tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ có cảnh quan nơi ở "xanh, sạch, đẹp", tỷ lệ hộ dân đăng ký thu gom rác thải... tiến độ còn chậm, chưa đều khắp. Kết quả triển khai thực hiện những nội dung trong các dự án chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiến độ còn chậm. Nhiều tổ chức kinh tế tập thể hoạt động kém hiệu quả. Công tác thu nguồn xã hội hóa giao thông, nhất là thu nợ các công trình đã hoàn thành tuy có thực hiện nhưng kết quả đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra (có 32/101 công trình giao thông nông thôn, giao thông khu phố thuộc kế hoạch năm 2017 được triển khai xây dựng).

- Công tác quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, xây dựng thị trấn văn minh đô thị có mặt chưa hiệu quả. Việc thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn tuy có chuyển biến, song chỉ có 49,38% số hộ dân tham gia; tình trạng vi phạm quy định về xây dựng, vi phạm quy định về môi trường ở một số trang trại chăn nuôi vẫn còn xảy ra.

- Chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa khu, ấp nhìn chung có chuyển biến, song chưa đều khắp; hiệu quả hoạt động ở một số xã còn hạn chế như: Xuân Phú, Lang Minh, Bảo Hòa...

- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp. Số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Công tác thi hành án dân sự đối với một số vụ việc kéo dài quá hạn Luật định.

- Tiến độ tổ chức khảo sát, đánh giá thực lực đoàn viên, hội viên chậm, kết quả chưa đúng thực tế. Công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng tạo nguồn trung kiên của một số đoàn thể, nhất là ở địa bàn khu, ấp còn hạn chế. Hoạt động của nhiều câu lạc bộ do đoàn thể quản lý còn hình thức.

- Kết quả thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới giảm so với cùng kỳ năm 2016 (kết nạp 114 đảng viên mới, đạt 2,42%, ít hơn 34 đảng viên so với năm 2016); tỷ lệ đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật tăng (đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên, tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ). Một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện Quy chế làm việc một số của cấp, nhất là việc duy trì và nâng cao chất lượng giao ban 4 bên, giao ban với MTTQ và các đoàn thể, giao ban với các chi bộ trực thuộc chưa nề nếp. Phong cách, lề lối và phương pháp làm việc của Đảng ủy một số xã chậm đổi mới.

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng chung thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU 6 tháng cuối năm 2017

1- Lĩnh vực kinh tế:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, chăm sóc cây lâu năm, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; triển khai khảo sát kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2017; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018. Tiếp tục tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức kiểm tra phương án phòng, chống lụt bão theo nội dung “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa X) về "Huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020"; chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung một số tiêu chí về giao thông, tuyến đường tự quản, tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, nước sạch, bảo hiểm y tế, an ninh trật tự, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, về chuẩn hóa cán bộ....

- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017. Tiếp tục tạo điều kiện, theo dõi hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ phục vụ nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp quản lý quy hoạch; quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, chú trọng khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất, nợ thuế, quỹ ANQP và các nguồn thu do nhân dân đóng góp. Thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu thuế, nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật.

2- Lĩnh vực văn hóa- xã hội:

- Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương.... Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Triển khai các hoạt động hè cho học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2017- 2018; chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tăng cường công tác giám sát và chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của mạng lưới y tế; nâng cao y đức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đối với bệnh nhân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; công tác chăm sóc, bảo vệ và quản lý trẻ em.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách về BHXH, BHYT để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nâng cao chất lượng dịch vụ và giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân tham gia bảo hiểm.

- Tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2015 - 2020”.

3- Lĩnh vực an ninh- quốc phòng:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017 đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thực hiện tốt một số bước để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và kìm hãm gia tăng tội phạm, tai nạn giao thông, giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm 2017.

4- Hoạt động Nhà nước:

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung đánh giá chỉ số thực hiện cải cách hành chính và kết quả hoạt động bộ phận 01 cửa liên thông hiện đại tại huyện và 15 xã, thị trấn, qua đó chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

- Chú trọng công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/HU của BTV Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện”. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tập trung quản lý, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

5- Công tác dân vận:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Tập trung lãnh đạo Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó chỉ đạo hoàn thành đại hội CĐCS trong năm 2017.

- Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, nhân dân.

- Chỉ đạo các đoàn thể huyện tiếp tục rà soát thực lực đoàn viên, hội viên; đoàn viên, hội viên nòng cốt, đảm bảo đúng thực chất; đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt và chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng tạo nguồn trung kiên và xem xét, kết nạp.

6- Công tác xây dựng Đảng:

- Tổ chức thực hiện tốt việc triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc đăng ký rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Đề án nêu gương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo yêu cầu quy hoạch. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện trong thực tiễn. Xác nhận bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các chi, đảng bộ cơ sở giai đoạn 2015-2020, 2020-2025; xây dựng Quy định việc đi nước ngoài của đảng viên. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung theo Chương trình số 21-CTr/HU ngày 27/2/2017 của BCH Đảng bộ huyện; chú trọng các hình thức kiểm tra, giám sát chuyên đề; tập trung giám sát các lĩnh vực, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đối với những nội dung, nhiệm vụ thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao; thực hiện giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo.

                                                                     BA​N TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​