Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 của cả nước

 

​- Một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế:

Thứ nhất, tổng sản phẩm trong nước (GDP) Quý II năm 2017, ước tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2016. So với các năm trước, năm 2017 mức độ bứt phá ở quý II so với quý I là mạnh nhất, cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt của nền kinh tế nước ta. Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, GDP ước tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 20Ỉ6.

Thứ hai, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2017, ước giảm 0,17% so với tháng 5/2017, tăng 0,20% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung, CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, tiệm cận với mục tiêu năm 2017 được Quốc hội thông qua (khoảng 4%); lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017, tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Thứ ba, tín dụng cho nền kinh tể tăng trường ngay từ đầu năm, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 7,54% so với cuối năm 2016, là mức tăng cao so với các năm gần đây. Mặt bằng lãi suất vẫn được giữ ổn định, lãi suẩt huy động bằng đồng Việt Nam phổ biển ở mức 4,5 - 7,2%; lãi suất cho vay khoảng 6 -11%.

Thứ tư, nhìn chung, tình hình thu chi ngân sách nhà nước đáp ứng được tiến độ dự toán đề ra. Tính đến hết tháng 6/2017, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện đạt khoảng 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng chi cân đối NSNN ước đạt 582,965 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 41,9% dự toán năm, tãng 8,3% so với cùng kỳ.

Thứ năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước vẫn gặp nhiều khó khăn, tốc độ giải ngân vẫn thấp so với yêu cầu, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2017 ước giải ngân (đến hểt tháng 6) đạt khoảng 29,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương với 25,6% dự toán Quốc hội thông qua.

Thứ sáu, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Thứ bảy, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tãng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016, đây là mức cao nhất từ năm 2014 trở lại đây, Ngoài ra còn có 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016), nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 76.655 doanh nghiệp.

- Về các lĩnh vực xã hội:

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, an sinh - xã hội, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông cũng đều có những chuyển biến tích cực.

Về lao động, việc làm: Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,28%, trong đó khu vực thành thị là 3,22%; khu vực nông thôn là 1,81%. Trong 6 tháng đầu năm 2017 có khoảng 790 nghìn nguời có việc làm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và phòng, chống chảy, nổ: 6 tháng đầu năm 2017 đã phát hiện 9.520 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, trong đó xử lý 7.920 vụ với tổng số tiền phạt gần 114 tỷ đồng; đã xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm 4.134 người chết, 7.935 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2016, giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; cả nước đã xảy ra 2.359 vụ cháy, nổ, làm 49 người chết và 129 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Chỉ đạo của Chính phủ:

Thứ nhất, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là yêu cầu tiên quyết để vừa giải quyết mục tiêu ngắn hạn thúc đẩy tăng trường trong năm 2017, vừa bảo đảm mục tiêu dài hạn phát triển bền vững, cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ hai, thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành, lĩnh vực: (1) Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: chú trọng công tác thông tin cho người dân về tình hình cung cầu, giá cả thị trường; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phục vụ xuất khẩu. (2) Trong sản xuất công nghiệp: khuyến khích các doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án phù hợp trong đổi mới công nghệ sản xuất, chủ động nâng cao năng lực quản trị, chủ động tiểp cận và mở rộng thị trường. (3) Trong xây dựng, chú trọng đẩy nhanh liến độ xây dựng công trình dân sinh, dịch vụ, du lịch. (4) Trong khu vực dịch vụ: đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu 13-15 triệu lượt khách quốc tế đển Việt Nam trong năm 2017; làm tốt công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa đối ngoại phục vụ Hội nghi APEC 2017.

Thứ ba, mở rộng thị trường xuât khẩu và thị trường trong nước, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, tiến tới cân bằng thương mại bền vững.

Thứ tư, huy động các nguồn vốn đầu tư trong nền kinh tế, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự hứng khởi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017.

Lý – BTG Huyện ủy

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​