Xuân lộc kiến nghị thêm 2 cơ sở giết mổ tập trung

Tin từ phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc, tính đến nay, địa phương đã có 4/4 cơ sở giết mổ tập trung, với công suất hoạt động trung bình khoảng 300 con gia súc/ngày, đêm, cơ bản đáp ứng tốt việc cung cấp thực phẩm sạch cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, với đặc thù là vùng trọng điểm về ngành chăn nuôi của tỉnh. Để lo chính sách đầu ra cho người người dân, hiện nay địa phương đang tiếp tục kiến nghị Tỉnh chấp thuận bổ sung thêm 2 cơ sở giết mổ thuộc địa bàn 2 xã: Xuân Thành và Suối Cát, với công suất dự kiến khoảng 300 con gia súc và 5.500 gia cầm/ngày, đêm. Khi đi vào hoạt động, phần lớn sản phẩm của 2 cơ sở này được cung cấp cho các chuỗi tiêu thụ thực phẩm sạch tại tỉnh Bình Dương, Thành Phố Hồ Chí Minh và các huyện, thị xã, Thành Phố của tỉnh Đồng Nai.
 
Snapshot[23].BMPSnapshot[24] (1).BMP 
Hải Đình

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​