Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn Xuân Hiệp

Trong thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa nội lực của nhân dân. Nhờ đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Xuân Hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.
Tính đến tháng 7/2017, toàn xã đã đạt 37/47 chỉ tiêu gồm các chỉ tiêu: Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung, công bố quy hoạch; Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; Tỷ lệ km đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm đảm bảo “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; Tỷ lệ km đường ngõ xóm đảm bảo “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên và đảm bảo an toàn giao thông; Tỷ lệ diện tích đất được tưới để sản xuất nông nghiệp vào mùa khô từ các nguồn (trừ trường hợp thiếu nguồn nước, kể cả nước ngầm); Tỷ lệ km kênh mương trên địa bàn xã được kiên cố hóa; Tỷ lệ điện đáp ứng nhu cầu cho khu sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản tập trung theo quy hoạch; Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; Trung tâm Văn hóa - Thể thao học tập cộng đồng xã, Nhà văn hóa ấp được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả; Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng; Thu nhập bình quân đầu người/năm; Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (theo giá thực tế); Tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu trong sản xuất nông nghiệp; Tỷ lệ diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản chủ lực theo quy hoạch áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới ; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn của tỉnh; Tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động; Tỷ lệ lao động có việc làm được đào tạo trên tổng số lao động có việc làm thường xuyên; Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh tham gia HTX, THT, CLB; Xã có chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo an toàn thực phẩm; Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo; Tỷ lệ huy động trẻ (từ 12 đến 36 tháng tuổi) vào nhà trẻ; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khu vực nông thôn; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định; Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa theo quy định của Bộ VH - TT - DL; Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; Không có cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã vi phạm quy định pháp luật; Tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người; Xã có bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới; Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu vững mạnh; Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã; An ninh trật tự xã hội được giữ vững; xây dựng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có mô hình phòng chống tội phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự; Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.
 
IMG20170110092822.jpg
Ảnh: Xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn xã Xuân Hiệp

Bên cạnh đó, xã đã tổ chức các buổi làm việc với Đoàn công tác huyện về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2017.

Điểm TT KH&CN xã Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​