Xuân Thọ tổ chức ky họp thứ 5 HĐND xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 Ngày 20/07/2017, Xuân Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Ngãi - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Thường Trực HĐND huyện; ông Hồ Đăng Văn - Đại biểu HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy xã, cùng 34 đồng chí là đại biểu HĐND xã, đại diện các ban ngành đoàn thể xã.
Theo các báo cáo tại kỳ họp: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế trên địa bàn  xã đạt được những bước tăng trưởng tích cực.Tổng giá trị sản xuất xã hội đạt 50,12% so với kế hoạch tăng 4,61% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 47,18% so với kế hoạch; Giá trị sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 54,18 % so với kế hoạch; Tỷ lệ hộ dùng điện: 99,87%; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,95 %; Đáng chú ý là chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được xã tập trung thực hiện. Tính đến nay xã Xuân Thọ có 14/19 tiêu chí với 41/47 chỉ tiêu đạt theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trên lĩnh vực chính trị - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo luôn được quan tâm. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững.
 
fd1.JPGfd.JPG 
Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân xãđã thực hiện 6 cuộc giám sát, tập trung trên các mặt như: Công tác chăm lo tết cho người nghèo; Công tác tuyển quân 2017; Khảo sát, giám sát đất công trên đại bàn xã; Khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn; Thiết chế tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Học tập cộng đồng xã và Nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nãi, tố cáo, công tác hòa giải; Công tác an ninh quốc phòng,.… Qua giám sát đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế. Theo đó đã có những kiến nghị đến các ngành chức năng khắc phục và xử lí.
Tại kỳ họp, đã thông qua tờ trình bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021. UBND xã Xuân Thọ đã giới thiệu ông Hồ Đăng Văn - Bí thư Đảng ủy bầu chức danh Chủ tịch UBND xã. Kết quả bầu cử, ông Hồ Đăng Văn trúng cứ giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Thanh Xứng, lý do chuyển công tác. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;  Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên đại bàn, thu chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2017.
                                Điểm TTKHCN xã Xuân Thọ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​