Xuân Hưng tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế

​Chiều ngày 17/5/2017, UBND xã Xuân Hưng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Tính đến ngày 05/5/2017, số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn xã Xuân Hưng là 17.275/26.094 người, đạt tỷ lệ 66,20% so với Kế hoạch đề ra. Theo chỉ tiêu huyện giao, tính đến tháng 12/2017 xã Xuân Hưng phải đạt 85% số dân trên địa bàn xã tham gia BHYT (22.180/26.094 người). Số thẻ phải vận động từ nay cho đến cuối năm 2017 là hơn 4 nghìn thẻ. Trên địa bàn xã hiện có 09 đại lý bán BHYT, 08 Ban nhân ấp và 05 đoàn thể chính trị xã hội gồm: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên.
 
 bh.jpg
Ảnh: Ông Trần Văn Luyện - Cán bộ phụ trách BHYT báo cáo tiến độ thực hiện BHYT
 
Căn cứ theo chỉ tiêu, UBND xã đã phân bổ cho các đại lý BHYT, BND ấp và các đoàn thể tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, từng bước làm chuyển biến và nâng cao nhận thức để người dân tự giác đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đạt theo chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh xã, phát tờ rơi, treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để người dân nhận biết việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 Với phương thức "Mưa dầm thấm lâu", thông qua các kênh thông tin, các dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân đều tổ chức khám chi trả theo BHYT, hy vọng rằng người dân trên địa bàn xã Xuân Hưng sẽ thấy được lợi ích từ việc tham gia BHYT, chủ động đăng ký tham gia. Bên cạnh đó Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân về Luật BHYT sửa đổi dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thích hợp; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện BHYT.
 Có thể nói, Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc và tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Tin rằng, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hưng, đến cuối năm 2017 việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn xã sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai.
 
                                                                                                                             Quang Duệ
 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​