Xuân Hưng triển khai hội nghị hướng về cơ sở năm 2017

Để cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết đến tận người dân về lao động sản xuất, về dịch vụ kinh doanh, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn xã, qua đó từng bước góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng ở địa phương và góp phần hoàn thành các tiêu chí nâng cao về nông thôn mới.
Chiều ngày 16/5/2017, UBND xã Xuân Hưng đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND xã về thực hiện chủ trương "Hướng về cơ sở" trong năm 2017, thực hiện theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày15/3/2017 của UBND huyện Xuân Lộc.
 
 hvxc.jpg
Ảnh: Ông Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng đang phát biểu tại hội nghị
 
Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng, bên cạnh đó còn có sự tham dự của cán bộ các phòng, ban chuyên môn của huyện như: Phòng Nội vụ, phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Dân tộc và Ban quản lý Dự án huyện Xuân Lộc.
Trên địa bàn xã Xuân Hưng hiện có 159 tổ nhân dân, UBND xã đã phân công cán bộ, công chức, hiệu trưởng các trường học phối hợp với cán bộ các phòng, ban của huyện phụ trách các địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Ban nhân dân ấp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017 mà Nghị quyết của Đảng ủy đã đề ra, bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trọng tâm là tuyên truyền về việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai, qua đó nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân về những tồn tại vướng mắc trong đời sống hàng ngày, đồng thời đề xuất với UBND xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền và chủ động đấu tranh những thông tin sai trái, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhân dân.
Theo Kế hoạch định kỳ ngày 28 hàng tháng, cán bộ, công chức phải báo cáo về văn phòng UBND xã tổng hợp để tham mưu UBND xã chỉ đạo thực hiện kịp thời. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, công chức được phân công phụ trách địa bàn phải xây dựng lịch công tác hướng về cơ sở ít nhất 2 lần/tháng, nhằm phối hợp thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch mà UBND xã đã đề ra.
                                                                                                                       Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​