Hướng về cơ sở: Cách làm hay – Ý nghĩa lớn

Nhằm tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa cán bộ công chức và nhân dân, qua đó công chức phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; cung cấp thông tin cần thiết tới người dân; UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc “Hướng về cơ sở” trong năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Trong đó, UBND huyện phân công cho từng công chức của huyện tiếp cận với dân tại tại các ấp mỗi tháng 02 lần.
Hoạt động này, ngoài mục đích tuyên truyền, còn là hoạt động thể hiện rõ nét yếu tố dân chủ, nhằm tạo điều kiện cho người dân thuận lợi, dễ dàng nói lên tiếng nói của mình. Thông qua lực lượng công chức, lãnh đạo UBND huyện có thể nắm được các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.
 
 hvcs.jpg
 
Bên cạnh đó, kế hoạch “Hướng về cơ sở” của UBND huyện, theo tôi còn có những ý nghĩa sâu xa nữa, đó là:
Thứ nhất, vì mục đích làm cho công chức “trưởng thành hơn”:
- Khi công chức được phân công đến địa bàn để tiếp cận với dân, công chức phải khảo sát, nắm bắt tình hình, đặc điểm của địa phương đó. Điều này làm cho công chức trưởng thành về nhận thức.
- Để tiếp cận với người dân, mà đa phần là người lớn tuổi, những người là bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ nhân dân, các Già làng … nên công chức phải học cách nói tế nhị, khéo léo. Điều này làm cho công chức trưởng thành hơn trong giao tiếp.
- Do không giới hạn về lĩnh vực nội dung, nên tại các buổi hướng về cơ sở, người dân có thể nêu ý kiến về bất cứ vấn đề gì. Lúc đó, để trả lời được, đòi hỏi công chức phải xử lý tình huống nhanh. Điều này làm cho công chức trưởng thành về khả năng ứng xử.
- Sau mỗi đợt Hướng về cơ sở, ngoài những vấn đề có thể trả lời ngay, còn một số vấn đề công chức ghi nhận báo cáo Tổ trưởng hoặc báo cáo UBND huyện xử lý. Sau đó, công chức phải theo dõi, hỏi các ngành có liên quan để phản hồi cho dân. Điều này làm cho công chức trưởng thành hơn về tinh thần trách nhiệm.
Thứ hai, đó là cách mà UBND huyện muốn nhờ dân giám sát công chức.
Trong quá trình hướng về cơ sở, thông qua dân, thông qua lãnh đạo xã, lãnh đạo UBND huyện sẽ nắm được rất nhiều về công chức được phân công tiếp cận dân ở từng nơi. Từ việc công chức có tham gia đầy đủ hay không, đúng giờ hay không, nói năng, hành xử đúng mực hay không …
Với tôi, chủ trương đưa công chức về sinh hoạt với dân theo kế hoạch Hướng về cơ sở của UBND huyện là một cách làm hay, có ý nghĩa lớn, tạo thêm một môi trường mới công chức phấn đấu, rèn luyện.
 
                Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PNT 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​