Xuân Trường tổ chức họp giao ban các Đại lý, cộng tác viên thu bảo hiểm y tế

Thực hiện Quyết định số 2385/QĐ-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND huyện Xuân Lộc về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Ngày 14/5/2017, UBND xã Xuân Trường tổ chức họp giao ban các Đại lý, cộng tác viên thu bảo hiểm y tế trên địa bàn xã.
Tham dự cuộc họp có ông Đinh Tiến Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các Đại lý, cộng tác viên thu bảo hiểm y tế, đại diện Ban giám hiệu các trường học, Ban ấp trên địa bàn xã tham dự.
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HU, ngày 03/4/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc về "Nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020". Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân cụ thể: chỉ đạo Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và Luật bảo hiểm y tế số lượt phát sóng 4 lượt trong tuần, treo 14 băng rôn ở trụ sở UBND xã, trạm y tế, nhà văn hóa ấp, các trường học, phát hơn 4000 tờ rơi đến các hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn cho 200 người là Đại lý, cộng tác viên thu bảo hiểm y tế và cán bộ ấp nhằm hướng dẫn, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận người dân, lắng nghe ý kiến của người dân, tháo gỡ những khó khăn, giải đáp những vướng mắc để người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ khi tham bảo hiểm y tế, từ đó động viên người dân tích cực và chủ động tham gia bảo hiểm y tế. 
hop dai ly, cong tac vien thu BHYT.JPG 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy - UBND xã đã tăng cường tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân như:  xây dựng kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND xã Xuân Trường về việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 và thực hiện điều tra người dân tham gia bảo hiểm y tế , phát triển mạng lưới Đại lý thu bảo hiểm y tế đến tận các ấp….tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế  bền vững. Với quyết tâm phấn đấu cuối năm 2017, trên địa bàn xã có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85% , góp phần thực hiện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Hiện nay, trên địa bàn xã có 17 Đại lý thu bảo hiểm y tế và 24 cộng tác viên. Tính đến ngày 10/5/2017 có 14.269/19.176 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt  74,41%, (trong đó: tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là 2.545 em, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là 2.411 người chiếm 12,57%).
Qua cuộc họp, đã đánh giá kết quả hoạt động của các đại lý, cộng tác viên thu bảo hiểm y tế trong thời gian vừa qua, từ đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đinh Tiến Lâm - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, thời gian tới, các Đại lý, cộng tác viên thu bảo hiểm y tế cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về chính sách bảo hiểm y tế, giải thích cụ thể những quy định mới trong Luật bảo hiểm y tế và lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế, tập trung vào các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp như: hộ gia đình, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ban giám hiệu các trường học tiếp tục vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, ban ấp thống kê, rà soát, những người chưa tham gia, xác định rõ hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân chưa tham gia bảo hiểm y tế để có giải pháp tuyên truyền vận động cho phù hợp. Ngoài ra, UBND xã sẽ đề nghị bảo hiểm xã hội huyện cấp bảng “Điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện” cho 10 đại lý còn lại để tiện trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​