Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp páp lý năm 2017 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

​Ngày 05/5/2017, Tại nhà Văn hóa huyện Xuân Lộc, Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Đây là các nội dung pháp luật cần được tập huấn nhằm trang bị, bổi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho các thành viên Câu lạc bộ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ.
Hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức Tư pháp – Hộ tịch 15 xã, thị trấn; Thành viên các Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Xuân đã dành thời gian về dự hội nghị. Hội nghị tập huấn lần này do đồng chí Lê Quang Vinh – Trưởng phòng Tuyên truyền Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai và Đồng chí Trần Văn Út – Phó trưởng phòng Tuyên truyền Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về dự và thực hiện công tác báo cáo viên tại hội nghị.
 tp3.jpg
 
Tại buổi Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến một số nội dung như: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ; Pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Những quy định về quyền sở hữu, quyền thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015; Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội, các tội xâm phạm quyền sở hữu. Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đã giành thời gian để đưa ra một số tình huống và cùng trao đổi thảo luận đưa ra cách giải quyết.
Đinh Thị Kim Ngọc
                              Phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc
 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​