Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Bôn

Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc nhận được đơn đề ngày 13/4/2017 của ông Nguyễn Văn Bôn, địa chỉ: Khu 5, ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (đơn do Thanh tra tỉnh Đồng Nai chuyển đến tại văn bản số 23/TT-VP ngày 17/4/2017). Đơn có nội dung: Ông Nguyễn Văn Bôn kiến nghị sớm giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông với ông Phạm Phương. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Bôn phản ánh từ việc tranh chấp đất đai nên hai gia đình phát sinh mâu thuẫn; ông Phạm Phương nhiều lần hăm dọa, hành hung, gây rối đối với gia đình ông.
Qua rà soát hồ sơ vụ việc, UBND huyện trả lời ông Nguyễn Văn Bôn như sau:
- Về nội dung kiến nghị giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất: Diện tích đất đang phát sinh tranh chấp giữa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bôn với hộ ông Phạm Phương nằm trong tổng diện tích đất thuộc Nông trường Dương Xuân Lữ trước đây, đã được UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi giao UBND huyện quản lý, bố trí sử dụng. Theo quy định của Luất Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các nội dung liên quan đến đất đã thu hồi từ các nông trường, lâm trường giao UBND huyện quản lý phải được xây dựng thành phương án bố trí sử dụng, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Hiện nay, UBND huyện Xuân Lộc đang xây dựng phương án xử lý chung đối với đất do UBND tỉnh thu hồi của Nông trường Dương Xuân Lữ giao UBND huyện quản lý, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Do phương án sử dụng đất chưa được UBND tỉnh phê duyệt nên chưa có cơ sở để giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Do đó, UBND huyện chưa có căn cứ để giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bôn với hộ ông Phạm Phương. Đề nghị các bên giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất.
- Về nội dung ông Nguyễn Văn Bôn phản ánh từ việc tranh chấp đất đai nên hai gia đình phát sinh mâu thuẫn; ông Phạm Phương nhiều lần hăm dọa, hành hung, gây rối đối với gia đình ông. Qua xem xét, nghiên cứu nội dung đơn thì ông Nguyễn Văn Bôn đã gửi đơn đến Công an xã Xuân Thọ để yêu cầu giải quyết là đúng cơ quan có thẩm quyền, xử lý, giải quyết. UBND huyện Xuân Lộc đề nghị ông Nguyễn Văn Bôn liên hệ Công an xã Xuân Thọ để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
 Ban Tiếp công dân
Lê Thị Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​