HĐND huyện giám sát hoạt động của các thiết chế văn hóa

Sáng ngày 28/4, Đoàn giám sát giám Ban kinh tế xã hội của HĐND huyện Xuân Lộc đã có buổi giám sát về hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện tại phòng văn hóa thông tin huyện.
Theo báo cáo của Phòng văn hóa thông tin huyện. Hiện nay trên địa bàn xã có 14 trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng; 91 nhà văn hóa khu, ấp thành lập và đi vào hoạt động. Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, thị trấn đáp ứng các yêu cầu ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hệ thống thiết chế còn tổ chức tuyên truyền, cổ động các sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và các giải đấu thể dục thể thao quần chúng. 100% các trung tâm VHTT-HTCĐ, nhà văn hóa khu, ấp xây dựng Quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, quý, năm, có hệ thống âm thanh, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động. Qua khảo sát toàn huyện có trên 80 câu lạc bộ, 4 chi hội võ thuật thường xuyên sinh hoạt, 15 đội tuyển thể thao quần chúng tại xã, thị trấn, 13 cơ sở thể thao ngoài công lập (kinh doanh các họat động thể thao sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, hồ bơi, cầu lông, bóng bàn, thể dục thể thao). Cụ thể năm 2016, trung tâm VHTT-HTCĐ, nhà văn háo khu phố, ấp trên địa bàn đã thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Tổ quốc,  tổ chức  các lễ hội trò chơi dân gian mừng Xuân Bính Thân, giải Việt dã leo núi chứa Chan, ngày chạy Olympic vì sức khỏe tòan dân với 5.750 người tham gia, lắp đặt gần 70 dụng cụ tập luyện thể thao đơn giản ngoài trời tại một số xã….đã góp phần làm phong phú thêm dịch vụ văn hóa thể thao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân.
 
Snapshot[16].BMP 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn giám Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Huyện ghi nhận những kết quả hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động để người dân tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao; phát huy và ngày càng nâng cao hoạt động của các câu lạc bộ hiện có trên địa bàn huyện.
 
Ngân Hà

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​