Hành lang an toàn đường bộ

 

Cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Xuân Lộc tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, xã Xuân Thọ đã xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các địa phương, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và lập lại kỷ cương trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

giaitoahl.jpg

Trong thời gian qua, các ấp trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời công trình, kiến trúc ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, bên cạnh đó sẽ thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, Pa nô, áp phích, mái che, lều quán, quầy bán hàng hóa trong hành lang an toàn đường bộ.Thực hiện công tác thông báo, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải tỏa hành lang trên tuyến đường tỉnh lộ 763 và tuyến đường Xuân Lộc - Long Khánh để các tổ chức, cá nhân, hộ dân, các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán, sinh sống, dọc hai tuyến đường được biết để tự tháo dỡ, di dời các công trình trong phạm vi giải tỏa 7 mét tính từ mép đường nhựa.           


                     Điểm TTKHCn xã Xuân Thọ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​