Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 19/4/2017, Đảng ủy xã Xuân Hưng đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt qua đĩa DVD về Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ đảng viên của chi bộ 08 ấp, chi bộ Công an, Quân sự và chi bộ Cơ quan, đồng chí Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì và quán triệt hội nghị.

 hnghinq.jpg

Ông Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã quán triệt tại hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng  Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể là những điểm mới như: Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng; quy định chuyển sinh hoạt đảng chính thức; nội dung khiếu nại về việc xóa tên đảng viên... Một số vấn đề cụ thể trong Hướng dẫn số 01-HD/TW của BCH TW thi hành Điều lệ Đảng như: Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); quản lý hồ sơ đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016, thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là văn bản quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, là "cẩm nang" của những người làm công tác kiểm tra của Đảng. Do đó, việc quán triệt Quy định này là để thống nhất về nhận thức, quan điểm, phương châm, phương pháp kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Thông qua hội nghị lần này đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó trang bị và giúp cho cán bộ làm công tác Đảng nắm được những quy định, những điểm mới trong việc tổ chức thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, góp phần giúp Đảng bộ các cấp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

                                                                     Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​