Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 235

Sáng ngày 18/4, Đảng ủy ban chỉ huy quân sự Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 235 của Ban thường vụ Đảng ủy quân khu 7 về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên.

ct2351.jpg

Qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 235, công tác xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” tại Đảng ủy ban chỉ huy quân sự Huyện Xuân Lộc có nhiều chuyển biến tích cực nổi bật là Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nội bộ phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất cao và chấp hành nghiêm kỷ luật; cơ quan, đơn vị; công tác phát triển đảng đảm bảo về chất lượng, vượt về số lượng. Cụ thể trong 10 năm qua Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự Huyện đã kết nạp được 15 đảng viên; chi bộ quân sự 15 xã, thị trấn kết nạp được 222 đảng viên. Bên cạnh đó công tác giáo dục chính trị tưởng cho cán bộ, chiến sỹ được tập trung; cán bộ Đảng viên luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó kết quả đánh giá hàng năm có 100% cán bộ đảng viên, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu 2 cấp, tỷ lệ Đảng viên nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Với những kết quả đạt được Đảng bộ quân sự huyện luôn là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong Đảng bộ Huyện Xuân Lộc. Đặc biệt năm 2014 được quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; năm 2016 được ủy ban nhân dân Tỉnh tặng cờ thi đua..

ct235.jpg

Dịp này, 5 chi bộ có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 235 của Ban thường vụ Đảng ủy quân khu 7 về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên được Huyện ủy Xuân Lộc biểu dương khen thưởng.

                                              

Tuệ Lâm 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​