Lợi ích khi tham gia Hợp tác xã

 

​      Hợp tác xã (HTX) là một mô hình kinh tế đã hình thành từ lâu đời, được khẳng định và phổ biến ở hầu hết các nước. Nhất là ở rất nhiều nước phát triển, sớm có kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa thì cũng sớm có mô hình kinh tế hợp tác và mô hình kinh tế HTX cũng là một bộ phận không thiếu được của kinh tế thị trường.

Ở Việt Nam, những khái niệm về HTX với tư cách là một mô hình kinh tế được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích đơn giản, dễ hiểu nhưng rất sâu sắc và thuyết phục. Đơn cử như cách Bác nói về lợi ích nhờ HTX: "Nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm không nên việc. Thí dụ mỗi người mang một cái cột, một tấm tranh ở riêng mỗi người một nơi, thì lều chẳng ra lều, nhà chẳng ra nhà. Nhóm những cột ấy, tranh ấy, sức ấy, làm ra một cái nhà rộng rãi bề thế rồi anh em ở chung với nhau. Ấy là HTX. Lại thí dụ 10 người muốn ăn cơm, mỗi người riêng một nồi, nấu riêng một bếp, nấu rồi ăn riêng; ăn rồi ai nấy dọn dẹp riêng của người nấy, thế thì mất bao nhiêu củi, nước, công phu, thì giờ. HTX là "góp gạo thổi cơm chung" cho khỏi hao của, tốn công, lại có nhiều phần vui vẻ".

htxx.jpg 
Cánh đồng rau của HTX Rau an toàn Lộc Tiến


Điểm chung của các HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 chính là lấy lợi ích của thành viên là mục tiêu cho hoạt động và phát triển. HTX mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ, việc làm của thành viên (thành viên chính là chủ sở hữu HTX), trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý. Nói cách khác, HTX kiểu mới luôn song hành với các thành viên, đứng ra làm những việc mà nếu từng hộ thành viên làm thì sẽ không hiệu quả, nhất là trong sản xuất nông nghiệp như: Cung cấp đầu vào, đầu ra, hỗ trợ nông dân vay vốn, tiếp cận vốn ngân hàng, đàm phán với doanh nghiệp trong việc thu mua sản phẩm để tránh được tình trạng ép giá, phá giá…

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ hàng hóa dễ dàng thông qua HTX với giá cả tốt hơn, hình thức hợp tác này sẽ giảm bớt các khâu trung gian, giúp thành viên, người nông dân mua được tận gốc, bán được tận ngọn, có thể tránh được rủi ro được mùa mất giá, được giá mất mùa như hiện nay. Đặc biệt là các hộ nông dân khi tham gia HTX sẽ liên kết lại với nhau sử dụng hết công suất máy móc, sẽ giảm chi phí sản xuất.

Đồng thời, với việc phát triển mô hình HTX nông nghiệp, sẽ không khó để hình thành những cánh đồng mẫu lớn với sự tham gia của nhiều hộ nông dân có ít đất. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng đồng nhất, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Tham gia các hợp tác xã kiểu mới nhằm tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả cho thành viên, làm thay đổi cung cách làm ăn của người nông dân và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Kinh tế hợp tác xã phát triển sẽ tạo bước đột phá mới trong nông nghiệp - nông thôn, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, quyền lợi của nông dân và doanh nghiệp được bảo đảm hài hòa.

Theo Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2012, thành viên của hợp tác xã, hợp tác xã thành viên có những quyền sau đây:

1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

13. Quyền khác theo quy định của điều lệ.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta hiện nay đã triển khai các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển mạnh hơn nữa các loại hình kinh tế tập thể, mà trước hết là HTX kiểu mới nhằm đưa kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

 

Lưu Thị Kim Duyên (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​