Tham quan học tập mô hình giảm nghèo nuôi bò sinh sản, thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017

 

Thực  hiện Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện về việc thành lập Ban quản lý dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2017.  Ngày 10/4/2017, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Xuân Lộc tổ chức tập huấn, tham quan  học tập mô hình giảm nghèo nuôi bò sinh sản, tại hộ gia đình ông Phạm Trung Kiệt, thường trú ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành.

Tham dự buổi tập huấn có ông Phan Văn Dự - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, ông Phan Minh Cảnh, ông Cao Hữu Phước - Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, cùng cán bộ giảm nghèo của các xã trên địa bàn huyện và 59 hộ dân tham gia dự án giảm nghèo đều có mặt đông đủ.

Tại buổi tập huấn, ông Cao Hữu Phước - Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai kế hoạch chi tiết số 13/LĐTBXH-GN về thực hiện dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản, thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.

Được biết, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức kiểm tra thẩm định 79 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia dự án và chọn ra 59 hộ dân đủ điều kiện tham gia dự án và có 12 xã tham gia, cụ thể : Xuân Tâm 08 hộ, Xuân Trường 03 hộ, Xuân Hưng 07 hộ, Xuân Hòa 04 hộ, Suối Cát 04 hộ, Lang Minh 02 hộ, Xuân Phú 02 hộ, Xuân Thọ 03 hộ, Xuân Bắc 12 hộ, Suối cao 07 hộ, Xuân Định 02 hộ, Xuân Thành 05 hộ. Điều kiện để các hộ tham gia dự án là đều có đất để làm chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn, có ý chí vươn lên vượt nghèo, có lao động để chăn nuôi, có vốn tham gia vào dự án.

Qua đó, tổng kinh phí thực hiện dự án là: 1.444 triệu đồng, trong đó: dự án hỗ trợ (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh) cấp 500 triệu đồng, hộ nghèo tham gia góp vốn  (kể cả vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội) 944 triệu đồng, dự án hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ để hộ nghèo mua con giống và cùng với vốn tự có hoặc vốn vay từ Ngân hàng chính sách để mua 01 con bò hậu trị giá 18 triệu đồng trở lên.

Thời gian bắt đầu nghiệm thu và cấp tiền mua con giống cho các hộ dân từ ngày 01/4 đến hết 30/4/2017.

Sau tập huấn, cán bộ chuyên trách giảm nghèo huyện, xã và 59 hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017 được tham quan  học tập về triển khai mô hình tại hộ gia đình ông Phạm Trung Kiệt, thường trú ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành để tham quan, học tập kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản.

                                                              Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​