Trả lời và hướng dẫn đơn của ông Chàm Sên, địa chỉ: Lô E, ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc

​Ban Tiếp công dân huyện nhận được đơn đề ngày 23/01/2017 của ông Chàm Sên, địa chỉ: Lô E, ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Đơn có nội dung: ông Chàm Sên phản ánh phong cách, thái độ làm việc của cán bộ xã Xuân Hưng, đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước giải quyết trả lại đất cho ông (đất do cha ông để lại) và yêu cầu đo đạc, cấp lại giấy CNQSD đất đúng với diện tích đất do cha ông để lại.
Sau khi xem xét đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân huyện nhận thấy đơn của ông Chàm Sên có nội dung chưa rõ ràng, cụ thể. Do đó, Ban Tiếp công dân huyện đã có văn bản trả lời và hướng dẫn ông Chàm Sên, theo đó đã đề nghị ông Chàm Sên đến Trụ sở tiếp công dân huyện để trình bày rõ nội dung, yêu cầu và nguyện vọng của ông. Khi đến Ban Tiếp công dân huyện, ông Chàm Sên cần mang theo đầy đủ giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất trong đơn ông đã nêu và các loại giấy tờ thể hiện ông là thân nhân (con) của ông Chàm Nô Til để Ban Tiếp công dân huyện có cơ sở giải thích, hướng dẫn cho ông được cụ thể.
 
Ban Tiếp công dân huyện
Lê Thị Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​