Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai năm 2017

​Ngày 11/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017” với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Về kinh tế
-     Tôc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo phương pháp mới): 8-9% so với năm 2016.
-     GRDP bình quân đầu người khoảng 3.700 - 3.750 USD.
-     Kim ngạch xuất khẩu tăng 7-9%.
-     Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2016 khoảng 78.000 - 80.000 tỷ đồng.
-     Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.
-     Phấn đấu trong năm 2017, toàn tỉnh có thêm 02 đơn vị cấp huyện và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2. Về môi trường
-     Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; 97% chất thải nguy hại; 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; 96% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ rác thải trơ chôn lấp từ 15% trở xuống (rác thải sinh hoạt sau khi đã xử lý).
-     100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.
-     100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
-     Ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 56%; ổn định tỷ lệ che phủ của rừng đạt 29,76%.
3. Về an sinh xã hội
-     Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,06%,
-     Giảm 0,4% tổng số hộ nghèo (theo chuẩn nghèo 2016-2020 của tỉnh).
-     Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống còn 2,4%.
-     Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 8,6%.
-     Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 24%.
-     Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 79-80%.
-     Số bác sỹ trên 01 vạn dân là 7,5 bác sỹ; số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 27,5 giường.
-     Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt trên 99%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 65%.
4. Về xây dựng Đảng
-     Phấn đấu năm 2017 có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 5 - 6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ cuối năm 2016; tỷ lệ chi bộ ấp, khu phố có chi ủy đạt 85%.
-     Giải quyết trên 95% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật hàng năm dưới 0,6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.
5. Về công tác dân vận
-     Tập hợp trên 60% quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức đoàn thể; riêng Đoàn thanh niên đạt 35%.
-     Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên trên 60%.
-     Tỷ lệ lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong các đoàn thể chính trị- xã hội đạt 30% trở lên.
-     Tỷ lệ cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh đạt trên 75%.
6. Về văn hóa, giáo dục-đào tạo
-     Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt trên 90%; hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 98%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 100%; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 72%.
-     Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 56%, tỷ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên chiếm tỷ lệ 16 - 17% trên tổng số lao động được đào tạo nghề.
7.    Về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội
-     Hoàn thành chỉ tiêu giao quân Quân khu giao.
-     Giảm từ 5 - 7% số vụ tội phạm hình sự.
-     Giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.
-     Phấn đấu xử lý 90% tin báo, tố giác tội phạm; đạt tỷ ỉệ điều tra, khám phá các loại án từ 70% trở lên, tỷ lệ điều tra các vụ trọng án từ 95% trở lên.
Cảnh Quý
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​